SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2010-2011 Zitting 2010-2011
________________
24 mai 2011 24 mei 2011
________________
Question écrite n° 5-2377 Schriftelijke vraag nr. 5-2377

de Martine Taelman (Open Vld)

van Martine Taelman (Open Vld)

à la ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Émissions de suie - Normes d'émission renforcées - Contrôle technique - Impact et résultats Roetuitstoot - Strengere uitstootnormen - Autokeuring - Impact en resultaten 
________________
gaz de combustion
pollution automobile
contrôle technique
contrôle de police
verbrandingsgas
verontreiniging door auto's
technische keuring
politiecontrole
________ ________
24/5/2011Verzending vraag
20/6/2011Antwoord
24/5/2011Verzending vraag
20/6/2011Antwoord
________ ________
Aussi posée à : question écrite 5-2378 Aussi posée à : question écrite 5-2378
________ ________
Question n° 5-2377 du 24 mai 2011 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 5-2377 d.d. 24 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Il y a déjà longtemps qu'on contrôle les gaz d'échappement des voitures particulières lors de l'inspection annuelle. Le 1er juillet 2009, les normes d'émission ont été renforcées pour les voitures à essence et au diesel.

Je dois pourtant quotidiennement constater que des véhicules rejettent des nuages noirs de suie et de particules. Beaucoup de gens s'en trouvent incommodés et il va sans dire que l'impact sur l'environnement est négatif.

En dépit des normes plus sévères du contrôle technique, il semble donc que nombre d'autos passent encore entre les mailles du filet.

Je souhaiterais une réponse aux questions suivantes :

1) Chaque année depuis 2005, combien de voitures particulières ont-elles été refusées au contrôle technique en raison de leurs gaz d'échappement ?

2) Quel a été l'impact des normes plus sévères depuis le 1er juillet 2009 sur le nombre de refus ?

3) La police de la route intervient-elle à l'encontre des voitures qui dégagent visiblement des gaz noirs ? De quelle façon ?

 

Sinds geruime tijd worden personenwagens tijdens de jaarlijkse autocontrole onderworpen aan een roettest. Sinds 1 juli 2009 zijn er strengere uitstootnormen voor benzine- en dieselwagens.

Dit neemt niet weg dat ik nog dagdagelijks moet vaststellen dat voertuigen donkere roet- en stofwolken uitstoten. Deze worden uiteraard door heel wat mensen als hinderlijk ervaren en hebben vanzelfsprekend ook een negatieve impact op het milieu.

Ondanks de strengere normen tijdens de autokeuring blijken er dus nog een aanzienlijk aantal wagens door de mazen van het net te vallen, voor wat de controle inzake roetuitstoot betreft.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Hoeveel personenwagens werden sinds 2005 jaarlijks afgekeurd op grond van de roettest?

2) Welke impact hebben de verstrengde controles sinds 1 juli 2009 op het aantal afgekeurde personenwagens?

3) Wordt er door de verkeerspolitie opgetreden tegen wagens met een visueel waarneembare roetuitstoot? Op welke wijze gebeurt dit?

 
Réponse reçue le 20 juin 2011 : Antwoord ontvangen op 20 juni 2011 :

L’honorable membre trouvera ci-dessous réponse à ses questions.

Je vous renvoie à la réponse de mon collègue le Secrétaire d’État de la Mobilité, à qui la question a également été posée.

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op haar vragen.

Ik verwijs u het antwoord van mijn collega de Staatssecretaris van Mobiliteit, aan wie de vraag eveneens werd gesteld.