SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2009-2010 Zitting 2009-2010
________________
7 décembre 2009 7 december 2009
________________
Question écrite n° 4-5690 Schriftelijke vraag nr. 4-5690

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Palais de justice - Auditeurs des audiences - Port d’un couvre-chef - Foulard Gerechtsgebouwen - Toehoorders van de zittingen - Dragen van een hoofddeksel - Hoofddoek 
________________
bâtiment public
islam
vêtement
religion
symbole religieux
openbaar gebouw
islam
kledingstuk
godsdienst
religieus symbool
________ ________
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
7/12/2009Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010)
6/5/2010Einde zittingsperiode
________ ________
Réintroduction de : question écrite 4-4584 Réintroduction de : question écrite 4-4584
________ ________
Question n° 4-5690 du 7 décembre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-5690 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

L’article 759 du Code judiciaire dispose que « Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence ».

Une polémique a récemment éclaté sur cet article parce que, sur cette base, un juge avait écarté un musulman de la salle d’audience.

1. Le ministre confirme-t-il que, conformément à cette disposition, l’accès aux salles d’audience peut être refusé aux femmes qui portent un foulard ?

2. Cela doit-il (obligatoirement) être fait par le juge ?

 

Artikel 759 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat "de toehoorders de zittingen bijwonen met ongedekte hoofden, eerbiedig en stilzwijgend".

Over dit artikel ontstond onlangs een polemiek omdat een rechter op basis hiervan een moslima had geweerd uit de rechtszaal.

1. Bevestigt de geachte minister dat overeenkomstig deze bepaling vrouwen met een hoofddoek de toegang mag geweigerd worden tot de rechtszalen?

2. Moet dit ook (verplicht) gebeuren door de rechter?