SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
2 octobre 2009 2 oktober 2009
________________
Question écrite n° 4-4643 Schriftelijke vraag nr. 4-4643

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de la Justice

aan de minister van Justitie
________________
Prisons - Recours à la méthadone Gevangenissen - Methadongebruik 
________________
établissement pénitentiaire
toxicomanie
statistique officielle
détenu
strafgevangenis
drugverslaving
officiële statistiek
gedetineerde
________ ________
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
2/10/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 5/11/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Réintroduite comme : question écrite 4-5695 Réintroduite comme : question écrite 4-5695
________ ________
Question n° 4-4643 du 2 octobre 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-4643 d.d. 2 oktober 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Les personnes (lourdement) dépendantes aux drogues se voient dans certains cas administrer de la méthadone ou d'autres produits de substitution. C'est aussi le cas de certains détenus.

Je souhaiterais que le ministre me fasse savoir, pour chaque établissement pénitentiaire, combien de détenus sont actuellement traités à la méthadone, quelle quantité totale de méthadone est utilisée, quel en est le coût et quelle partie de ce coût est répercutée sur l'intéressé.

 

Aan personen met (zware) drugsverslaving wordt in bepaalde gevallen methadon of andere drugvervangende middelen toegediend. Dit gebeurt ook bij sommige gevangenen.

Graag had ik van de geachte minister per penitentiaire instelling geweten aan hoeveel gevangen op dit ogenblik methadon wordt verstrekt, wat de totale hoeveelheid is, wat de kostprijs hiervan is en hoeveel van die kostprijs wordt teruggevorderd van de betrokkene.