SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE SENAAT
________________
Session 2008-2009 Zitting 2008-2009
________________
9 juillet 2009 9 juli 2009
________________
Question écrite n° 4-3790 Schriftelijke vraag nr. 4-3790

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

van Yves Buysse (Vlaams Belang)

au ministre de l'Intérieur

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________________
Élections européennes du 7 juin 2009 - Belges qui résident à l'étranger - Faible participation - Motifs Europese verkiezingen van 7 juni 2009 - Belgen die in het buitenland verblijven - Beperkte deelname - Redenen 
________________
Belges à l'étranger
droit de vote des Belges à l'étranger
droit électoral
vote
élection européenne
Belgen in het buitenland
stemrecht van Belgen in het buitenland
kiesrecht
stemming
Europese verkiezing
________ ________
9/7/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
9/7/2009 Verzending vraag
(Einde van de antwoordtermijn: 14/8/2009 )
25/11/2009 Dossier gesloten
________ ________
Aussi posée à : question écrite 4-3789
Réintroduite comme : question écrite 4-5968
Aussi posée à : question écrite 4-3789
Réintroduite comme : question écrite 4-5968
________ ________
Question n° 4-3790 du 9 juillet 2009 : (Question posée en néerlandais) Vraag nr. 4-3790 d.d. 9 juli 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Le 7 juin 2009, les concitoyens résidant dans un autre État membre de l'Union européenne pouvaient se faire enregistrer en tant qu'électeur pour les élections du Parlement européen en Belgique.

Finalement, le nombre de concitoyens qui se sont fait enregistrer était plutôt réduit. Certains estiment que cela est dû au fait que l'on n'a pas suffisamment annoncé la possibilité de se faire enregistrer.

Le ministre pourrait-il me dire quelles initiatives son département ou lui-même ont prises, avant les dernières élections du 7 juin 2009, afin d'informer nos compatriotes résidant dans un autre État membre de l'Union européenne de la possibilité de se faire enregistrer ?

 

Op 7 juni 2009 konden landgenoten met verblijfplaats in een andere Lidstaat van de Europese Unie zich laten registreren als kiezer voor de verkiezingen van het Europese Parlement in België.

Het uiteindelijke aantal landgenoten dat zich effectief heeft laten registreren, was eerder beperkt te noemen. Sommigen wijten dit aan het feit dat er te weinig bekendheid is gegeven aan de mogelijkheid om zich te laten registreren.

Kan de geachte minister me laten weten welke initiatieven er vanuit zijn departement of onder zijn impuls in de aanloop naar de voorbije verkiezingen van 7 juni 2009 genomen werden om die registratiemogelijkheid te communiceren met onze landgenoten in een andere Lidstaat van de Europese Unie?