BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2021-2022
________
11 mei 2022
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1618

de Latifa Gahouchi (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Hepatitis bij kinderen - Toename van het aantal gevallen - Onderzoek naar de oorzaken - Stand van zaken
________
infectieziekte
ziekte van het spijsverteringsstelsel
kind
gezondheidsbeleid
________
11/5/2022Verzending vraag
14/11/2022Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1618 d.d. 11 mei 2022 : (Vraag gesteld in het Frans)

Volgens sommige informatiebronnen zou het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC Ė European Centre for Disease Prevention and Control) momenteel samen met de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een onderzoek voeren over tientallen gevallen van hepatitis bij kinderen in verschillende landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Nederland en Spanje.

Er valt nog op te merken dat verschillende patiŽnten zouden zijn overgebracht naar een gespecialiseerde dienst voor leverziekten. Bij sommige patiŽnten, waaronder een kind van minder dan tien jaar, zou men een levertransplantatie moeten hebben uitvoeren.

In het begin had de WHO aangekondigd onderzoek te voeren naar tientallen gevallen van ernstige hepatitis met een onbekende oorzaak in het Verenigd Koninkrijk en Spanje, maar vandaag zouden nieuwe gevallen zijn opgedoken in de andere voormelde landen.

Er lopen momenteel wel onderzoeken in alle landen waar er gevallen werden waargenomen.

Bijzonder verontrustend daarentegen is dat de symptomen, zoals geelzucht, diarree, braken en buikpijn, vooral zouden optreden bij jonge kinderen.

Aangezien in het huidige stadium de gekende hepatitisvirussen (A tot E) niet werden vastgesteld bij de getroffen kinderen, onderzoeken de Britse gezondheidsautoriteiten de hypothese van het adenovirus, waarvan er meer dan honderd types gekend zijn.

De onderzoekers zouden ook aan andere oorzaken denken, zoals het COVID-19-virus.

Deze vraag behoort wel degelijk tot de bevoegdheid van de Senaat omdat ze transversaal is. Preventieve gezondheidszorg is een bevoegdheid van de deelstaten.

Beschikt uw departement over bijkomende informatie over deze bekommernis met betrekking tot de volksgezondheid? Werd er contact opgenomen met uw collega's van de deelstaten?

Antwoord ontvangen op 14 november 2022 :

Binnen de Risk Management Group (RMG) werd er consensus bereikt over de gegevensverzameling van mogelijke casussen, namelijk de Gemeenschappen zullen dit via de RMG laten weten. Mogelijke gevallen worden door de Gewesten onderzocht.

Vanuit de Risk Assessment Group en de RMG werd er een communicatie verstuurd naar pediaters, andere artsen alsook naar de preventiediensten.

Sciensano doet een wekelijkse rapportage naar ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) alsook een publicatie op hun website.