BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2020-2021
________
26 maart 2021
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1150

de Latifa Gahouchi (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
COVID-19 - Vaccinatiecampagne - Strategie - Verontrustende toestand in de scholen - Leerkrachten - prioritaire vaccinatie
________
epidemie
vaccin
vaccinatie
onderwijsinstelling
leerkracht
________
26/3/2021Verzending vraag
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 7-1150 d.d. 26 maart 2021 : (Vraag gesteld in het Frans)

De interfederale woordvoerder voor de strijd tegen het coronavirus heeft tijdens de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum en van Sciensano aangegeven dat de stijging van het aantal COVID-19-gevallen met 60 % is gestegen bij kinderen en met 56 % bij adolescenten. Hij voegde daaraan toe dat jongeren tussen 10 en 12 jaar het meest getroffen zijn.

Het uitbreken van een nieuwe «cluster» gebeurt nu vooral in de scholen. Uit het laatste epidemiologische rapport van Sciensano blijkt dat tussen 8 en 14 maart 2021, 37 % van de nieuwe «clusters» zich binnen de schoolmuren hebben voorgedaan.

In een communiqué meldde het Office de la naissance et de l'enfance (ONE) dat er in de scholen van de Franse Gemeenschap 1 906 gevallen waren gesignaleerd tussen 8 en 14 maart 2021.

De minister van Onderwijs van de Franse Gemeenschap heeft de wens uitgedrukt en bevestigd dat leerkrachten prioritair zouden worden gevaccineerd, maar u hebt er niet voor geopteerd om op dat verzoek in te gaan.

Wat de beide ministers van Onderwijs van ons land vragen, zal volgens u in elk geval pas rond half mei kunnen gebeuren, na de vaccinatie van de mensen ouder dan 65 jaar en de kwetsbare personen uit de risicogroepen.

Het vaccinatieschema werd opgesteld door de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid, en bijgevolg met de goedkeuring van de deelstaten.

Deze vraag werd ook voorgelegd aan uw collega Morreale, minister van Volksgezondheid voor het Waals Gewest. Als senator en vanwege het transversaal karakter van deze problematiek leg ik ze ook aan u voor.

De denksporen inzake de bestrijding van de pandemie zijn naar mijn mening een zaak van alle bevoegdheidsniveaus. De deelstaten zijn bovendien bevoegd voor het beleid inzake preventieve gezondheidszorg.

Zou het, gelet op de zeer verontrustende toestand in de scholen en op de hierboven geschetste omstandigheden, niet aangewezen zijn om de IMC Volksgezondheid spoedig bijeen te brengen en het vaccinatieschema te wijzigen om de leerkrachten prioritair te vaccineren?