BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
24 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9742

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Hezbollah - Plaatsen van de militaire tak op de lijst van terreurorganisaties - Gevolgen
________
Libanon
terrorisme
________
24/7/2013Verzending vraag
7/11/2013Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9741
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-9743
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9742 d.d. 24 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In een eerdere schriftelijke vraag nr. 5-8592 drong ik er op aan om aan Hezbollah op de Europese terroristenlijst te plaatsen. Het staat heden immers vast dat Hezbollah achter de kamikaze aanslag zat van 18 juli 2012 in Bulgarije tegen een bus met toeristen waarbij 5 IsraŽliŽrs en een Bulgaarse buschauffeur om het leven kwamen. Daarnaast steunt Hezbollah actief het Syrische regime bij de verdrukking van de Syrische bevolking.

De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie beslisten op 22 juli jongstleden om de militaire vleugel van de Libanese groep Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten.

Deze beslissing is wat mij betreft een belangrijke eerste stap. Toch levert dit praktische problemen op. Het is lastig om de militaire van de politieke vleugel te ontwarren. Het zijn niet twee verschillende huizen, alles loopt door elkaar. Daardoor zijn de consequenties van de plaatsing op de terreurlijst nog volstrekt onduidelijk. Doordat Hezbollah nu op de terreurlijst staat, kunnen onder meer de banktegoeden worden bevroren en reisverboden worden opgelegd. Ook kunnen giften aan Hezbollah vanuit ons land bevroren worden.

Ik had dan ook volgende vragen voor de geachte minister:

1) Kan u gedetailleerd aangeven welke maatregelen wanneer worden en werden getroffen om de gelden van de militaire tak van Hezbollah te bevriezen? Om hoeveel geld gaat het en worden ook giften vanuit ons land geblokkeerd? Kan u zeer concreet toelichten?

2) Kan u aangeven hoe men praktisch te werk gaat om de militaire van de politieke vleugel te ontwarren? Kan u dit concreet toelichten?

3) Hoeveel leden van Hezbollah worden getroffen door het inreisverbod?

4) Vallen er landgenoten of verenigingen onder de sancties en de maatregelen die voortvloeien uit de beslissing om de militaire vleugel van de Libanese groep Hezbollah op de lijst van terroristische organisaties te zetten? Zo ja, om hoeveel mensen en verenigingen gaat het en welke maatregelen treffen hen?

Antwoord ontvangen op 7 november 2013 :

Ik kan u geen antwoord verstrekken op uw vragen gelet op het feit dat ik niet bevoegd ben in deze materie. Om een antwoord te verkrijgen op uw vragen, zou ik u dan ook willen verwijzen naar mijn collega, de heer D. Reynders, minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken, aan wie u de vragen ook gesteld heeft.