BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
5 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9476

de Sabine Vermeulen (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
De aquacultuur rondom windmolenparken
________
marien milieu
windenergie
visteelt
zeevisserij
watercultuur
kustvisserij
________
5/7/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3676
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9476 d.d. 5 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Jan Reubens van de onderzoeksgroep Mariene Biologie van de UGent ontdekte vorig jaar jonge kabeljauw aan de voet van de windmolens op de Thorntonbank in de Noordzee. Dit wijst erop dat de 'beschermde' omgeving van de windmolens, waar niet gevist mag worden, een kraamkamerfunctie kan vervullen. De kabeljauw is een economisch belangrijke vissoort die onder sterke druk staat van de visserij. Het populatieniveau is sinds jaren historisch laag en ondanks de opgelegde vangstquota blijven de aantallen zeer laag. Sommige wetenschappers pleiten zelfs voor een volledig vangstverbod.

Dit onderzoek toont aan dat windmolenparken een belangrijke rol kunnen spelen in het herstel van het kabeljauwbestand.

Hierover de volgende vragen.

1) Voorziet de minister in het Marien Ruimtelijk Plan zones voor aquacultuur rond de windmolens. In welke zones voorziet hij die precies? En over welke aquacultuur gaat het?

2) Is dit natuurlijk herstel van het kabeljauwbestand verenigbaar met de voorziene aquacultuur? Heeft de minister hiermee rekening gehouden?