BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
5 juli 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9474

de Wilfried Vandaele (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
De veiling van de 800 MHz-band en de rol van de gemeenschappen
________
veiling
frequentieband
verhouding land-regio
transmissienet
telecommunicatie
overheidscontract
overheidsopdrachten
________
5/7/2013Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3487
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-9474 d.d. 5 juli 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het is niet de eerste keer dat ik vragen stel over de veiling van de 800 MHz-band. Dit dossier gaat nu al enkele maanden mee.

Op 24 april had een nieuwe vergadering van het Overlegcomité plaats over dit onderwerp.

Blijkbaar is er een akkoord gesloten binnen het Overlegcomité. Vlaanderen zou van de 360 miljoen euro die de veiling moet opleveren, op basis van een 80/20 verdeling federaal/gemeenschappen zo'n 43,2 miljoen euro ontvangen. Mocht de opbrengst de 360 miljoen nog overschrijden, dan zou die meeropbrengst zelfs voor de helft toekomen aan de gemeenschappen. Want uiteraard zijn ook de Franse en de Duitstalige gemeenschap hier betrokken.

U weet dat ik al langer ijver voor een erkenning van de gemeenschapsbevoegdheid in deze materie. Vlaams minister van media Ingrid Lieten deelde deze visie ook, zo bleek uit haar antwoorden op mijn eerdere vragen. De federale overheid ging initieel veeleer uit van een schadevergoeding voor de verloren frequenties. Het akkoord dat nu bereikt werd in het Overlegcomité, lijkt aan te geven dat de bevoegdheid van de gemeenschappen toch erkend wordt in deze materie. Ons inziens zeer terecht.

Vandaar mijn vragen:

1) Kan u het akkoord dat in het Overlegcomité is gesloten verder toelichten? Bevestigt dit akkoord klaar en duidelijk dat de gemeenschappen ook (mede)bevoegd zijn voor deze materie?

2) Betekent dit akkoord voor de toekomst dat bij de veiling van nieuwe frequenties voor mobiel data-gebruik (bijvoorbeeld de 700 MHz-band) de gemeenschappen automatisch ook opnieuw betrokken zullen worden?

3) Welke afspraken zijn in het Overlegcomité gemaakt inzake de financiën? Minister Chastel verklaarde in de Kamercommissie Financiën en Begroting op woensdag 17 april nog het volgende: "Inzake de verdeling van de 300 miljoen van de usurperende bevoegdheden zal de overheid ten minste 360 miljoen euro uit de veiling van de 800 MHz-licenties moeten ontvangen. Daarvan zal 72 miljoen bijdragen aan het realiseren van de doelstelling om 300 miljoen euro op de usurperende bevoegdheden te besparen."

4) Is klaar en duidelijk afgesproken dat de opbrengsten voor de gemeenschappen ook effectief worden doorgestort?