Vraag om uitleg nr. 5-3487

5-3487 Wilfried Vandaele (N-VA) 26/4/2013
  de veiling van de 800 MHz-band en de rol van de gemeenschappen
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-9474