BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
19 april 2013
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8743

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
De bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders
________
officieel bezoek
staatshoofd
beveiliging en bewaking
regeringsleider
wegverkeer
________
19/4/2013Verzending vraag
18/6/2013Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-3298
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-8743 d.d. 19 april 2013 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

1) Graag kreeg ik van de minister verduidelijking over de veiligheidsmaatregelen die worden genomen bij het bezoek van buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders,enz. Welke maatregelen worden juist genomen ?

2) Omvat dit onder meer escortes door de lokale of federale politie, diensten voor de persoonsbeveiliging, eventuele terbeschikkingstelling van leden van de staatsveiligheid?

3) Wat zijn de bijzondere veiligheidsmaatregelen op basis van een dreigingsanalyse ?

4) Wat is de gemiddelde kostprijs van dergelijke veiligheidsmaatregelen ?

5) Wat is de totale kostprijs voor de veiligheidsmaatregelen die in 2012 werden genomen voor de 411 bezoeken van buitenlandse politici of gezagsdragers waarvoor persoonlijke veiligheidsmaatregelen en/of escortes werden uitgevoerd ?

Antwoord ontvangen op 18 juni 2013 :

1. De volgende maatregelen kunnen – onder andere in functie van de mogelijke dreiging - worden genomen :

Als maatregelen die het meest van toepassing zijn, kunnen we vernoemen :

  • Permanente persoonsbescherming (door Staatsveiligheid of Federale Politie) ;

  • Escorte (door de lokale of de federale politie) ;

  • Bescherming op de luchthaven of in het station van aankomst en/of vertrek ;

  • Beschermingsmaatregelen ten aanzien van de bezochte plaatsen (bijvoorbeeld verblijfplaats, bezochte instellingen, enz.).

2 Inderdaad, zie vraag 1

3. Naargelang de hoogte van het niveau van de dreiging en de omstandigheden kunnen bepaalde bijzondere veiligheidsmaatregelen toegepast worden. Omwille van evidente veiligheidsredenen kunnen we hier niet verder op in gaan.

4. De kostprijs van deze veiligheidsmaatregelen valt heel moeilijk te berekenen. De kostprijs van een ‘opdracht’ valt moeilijk te berekenen omdat diverse parameters moeten ingevoerd worden (kostprijs van de agenten, kostprijs van het voertuig, overheadkosten, enz.), waarbij sommige opdrachten (persoonsbescherming, escortes, maatregelen ten aanzien van de bezochte plaatsen, enz.) dan ook nog eens door meerdere diensten per bezoek uitgevoerd worden. Door de uiteenlopende aard van de bezoeken (soms enkele uren, soms meerdere dagen) is een gemiddelde berekenen ook niet relevant.

De kostprijs van de veiligheidsmaatregelen mag trouwens niet als een uitzonderlijke kost beschouwd worden, gezien alle opdrachten vallen onder de normale werking van de diverse diensten.

5. Gezien het niet mogelijk is om per opdracht de kostprijs te berekenen is het nog minder mogelijk om de kostprijs per bezoek te berekenen. Een totale kostprijs geven is dan uiteraard ook niet mogelijk.