Vraag om uitleg nr. 5-3298

5-3298 Karl Vanlouwe (N-VA) 13/3/2013
  de bezoeken van buitenlandse staatshoofden en regeringsleiders
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-8743