BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2012-2013
________
22 november 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7263

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen
________
fraude
telefoon
officiŽle statistiek
________
22/11/2012Verzending vraag
20/12/2012Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7264
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7265
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-7263 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse burgers werden onlangs op een pijnlijke manier met een nieuwe vorm van telefoonfraude geconfronteerd. De fraudeur belt zeer kort vanuit een buitenlands nummer en legt snel in. Het slachtoffer ziet dat hij of zij een gemiste oproep heeft en belt het nummer terug. Dit nummer blijkt een duur buitenlands betaalnummer te zijn. De fraudeur probeert het slachtoffer zo lang mogelijk aan de lijn te houden via de mededeling dat het slachtoffer bijvoorbeeld heeft gewonnen met de lotto. Soms betreft het oproepen naar satellietlijnen, waardoor de kost oploopt tot 6 euro per minuut. In sommige gevallen betalen de operatoren het slachtoffer terug, in andere gevallen wordt een geste gedaan en in nog andere gevallen wordt helemaal niets terugbetaald. Naar verluidt zouden sommige operatoren sneller dergelijke nummers blokkeren dan andere.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Hoeveel burgers werden, respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en de eerste helft van 2012 het slachtoffer van de zogenaamde "gemiste oproepenfraude" ?

2) Welke stappen zal u concreet zetten om deze fraude aan te pakken, zowel op vlak van preventie als inzake handhaving?

3) Gaat u hieromtrent samen zitten met de operatoren om deze nummers sneller te blokkeren?

4) Wat vindt u van het voorstel om oproepen naar satelliettelefoons voor consumenten te blokkeren, behalve als ze er expliciet om vragen? Bent u dit voorstel genegen en gaat u hieromtrent concrete stappen zetten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u concreet toelichten wat betreft de timing en het middel (afspraken met operatoren of regelgevend)?

Antwoord ontvangen op 20 december 2012 :

Ik heb de eer in antwoord op de door het geacht lid gestelde vraag het volgende mee te delen.

 1. Bij nazicht stelde de Ombudsdienst voor Telecommunicatie vast dat zij in de betrokken periode geen klachten met betrekking tot de “gemiste oproepenfraude” ontving.

  Ik leid hieruit af dat klagers die tengevolge van die fraude onterecht bedragen op de factuur aangerekend kregen in eerste lijn door de operatoren werden vergoed.

  Wanneer de operatoren de eerste tekenen van fraude ontdekken, blokkeren zij ook de betrokken nummers en/of maken zij het terugbellen naar die nummers onmogelijk, om verdere consumentenschade te voorkomen.

 2. In deze materie is vooral preventie en bewustmaking doelmatig.

  Ik stel vast dat operatoren (bijvoorbeeld in de pers) hun klanten regelmatig oproepen om niet terug te bellen wanneer ze van een onbekend nummer een gemiste oproep ontvangen hebben.

  Zoals gezegd, blokkeren operatoren ook zo gauw mogelijk frauduleuze nummers.

  Proactief bepaalde nummerreeksen blokkeren lijkt mij niet doelmatig omdat de fraude in enkele uren dan naar andere, nog openstaande nummerreeksen zal verschuiven.

 3. Het Belgisch Instituut voor de Post- en telecommunicatiediensten (BIPT) heeft al samengezeten met operatoren en moedigt de snelle blokkeringen door de operatoren aan.

  Verder blijft het belangrijk dat klanten klacht indienen bij hun operator, zodat er op alle fraudepogingen spoedig kan gereageerd worden.

 4. Ik verwijs naar het antwoord op de vragen 2 en 3.