Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-7265

van Yoeri Vastersavendts (Open Vld) d.d. 22 november 2012

aan de minister van Justitie

Telefoonfraude - Gemiste oproepenfraude - Preventie - Maatregelen

fraude
telefoon
officiŽle statistiek

Chronologie

22/11/2012Verzending vraag
29/1/2014Antwoord

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7263
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-7264

Vraag nr. 5-7265 d.d. 22 november 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Diverse burgers werden onlangs op een pijnlijke manier met een nieuwe vorm van telefoonfraude geconfronteerd. De fraudeur belt zeer kort vanuit een buitenlands nummer en legt snel in. Het slachtoffer ziet dat hij of zij een gemiste oproep heeft en belt het nummer terug. Dit nummer blijkt een duur buitenlands betaalnummer te zijn. De fraudeur probeert het slachtoffer zo lang mogelijk aan de lijn te houden via de mededeling dat het slachtoffer bijvoorbeeld heeft gewonnen met de lotto. Soms betreft het oproepen naar satellietlijnen, waardoor de kost oploopt tot 6 euro per minuut. In sommige gevallen betalen de operatoren het slachtoffer terug, in andere gevallen wordt een geste gedaan en in nog andere gevallen wordt helemaal niets terugbetaald. Naar verluidt zouden sommige operatoren sneller dergelijke nummers blokkeren dan andere.

Graag had ik dan ook volgende vragen voorgelegd aan de minister:

1) Hoeveel burgers werden, respectievelijk voor de jaren 2010, 2011 en de eerste helft van 2012 het slachtoffer van de zogenaamde "gemiste oproepenfraude" ?

2) Welke stappen zal u concreet zetten om deze fraude aan te pakken, zowel op vlak van preventie als inzake handhaving?

3) Gaat u hieromtrent samen zitten met de operatoren om deze nummers sneller te blokkeren?

4) Wat vindt u van het voorstel om oproepen naar satelliettelefoons voor consumenten te blokkeren, behalve als ze er expliciet om vragen? Bent u dit voorstel genegen en gaat u hieromtrent concrete stappen zetten? Zo neen, waarom niet? Zo ja, kan u concreet toelichten wat betreft de timing en het middel (afspraken met operatoren of regelgevend)?

Antwoord ontvangen op 29 januari 2014 :

Deze parlementaire vraag valt niet onder mijn bevoegdheid maar wel onder de bevoegdheid van mijn collega de vice-eerste minister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee.