BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
5 juni 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6416

de Fabienne Winckel (PS)

aan de vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
________
De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) - Werking - Klachten tegen reclame - Procedure - Resultaten
________
reclame
misleidende reclame
________
5/6/2012Verzending vraag
27/6/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-6416 d.d. 5 juni 2012 : (Vraag gesteld in het Frans)

De reclamesector in BelgiŽ wordt onder meer gereguleerd door de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP), het zelfdisciplinair orgaan opgezet en gefinancierd door de reclamesector.

De JEP is een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) opgericht door de Raad voor de Reclame, die de representatieve verenigingen van adverteerders, reclamebureaus en media groepeert met als doel de reclame, als factor van economische en sociale expansie, te bevorderen. De JEP-werking steunt op hun vrijwillige medewerking. De JEP waakt erover dat reclame eerlijk, legaal en ethisch is en onderzoekt klachten van het publiek over reclamecampagnes.

De beslissingen van de JEP zijn niet bindend aangezien hij enkel adviezen of aanbevelingen uitbrengt. De door de JEP voorgestelde regulering steunt op de goede wil van de aangesloten leden, en in geval van veroordeling kan de JEP een sanctie voorstellen die het betrokken bedrijf of organisme naast zich neer kan leggen. Beslissingen van de JEP vallen bovendien meestal een hele tijd na de gewraakte reclamecampagne.

Indien de Jury van oordeel is dat een klacht niet ontvankelijk, gegrond of voldoende gemotiveerd is, bestaat er een mogelijkheid tot hoger beroep. Daarvoor wordt helaas een bijdrage van 100 euro gevraagd. Dat zal menigeen wel ontmoedigen.

De geloofwaardigheid van de JEP werd dus meermaals ter discussie gesteld omdat hij rechter en partij is.

Om een beter zicht te krijgen op de werking van de JEP had ik graag de volgende informatie verkregen voor de jaren 2009, 2010 en 2011:

1) Over hoeveel procent van de reclamecampagnes wordt vooraf een advies van de JEP uitgebracht?

2) Tegen hoeveel van die campagnes die door de JEP waren goedgekeurd, werd er na de lancering een klacht ingediend?

3) Werden er meer klachten ingediend tegen reclames die vooraf geen positief advies hadden gekregen van de JEP?

4) Welk percentage van de klachten die bij de JEP zijn ingediend werd ontvankelijk verklaard?

5) Hoeveel keer werd er hoger beroep ingesteld bij de JEP?

6) Hoeveel reclames werden afgevoerd ten gevolge van klachten die ertegen waren ingediend?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2012 :

Hierbij mijn antwoord op de vraag van het geachte lid:

De Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP) is een autonome instantie voor autoregulering en bijgevolg kan ik slechts verwijzen naar haar jaarverslagen.