BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
6 februari 2012
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5500

de Frank Boogaerts (N-VA)

aan de minister van Middenstand, KMO's, Zelfstandigen en Landbouw
________
Faillissementen - Aantal - Analyse - Maatregelen
________
faillissement
officiŽle statistiek
________
6/2/2012Verzending vraag
2/3/2012Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-5500 d.d. 6 februari 2012 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar de uiteenzetting van de minister over de beleidsnota in de commissie voor de FinanciŽn en voor de Economische Aangelegenheden van 1 februari 2012 en mijn vraag betreffende de 11.000 faillissementen in 2011.

Graag ontving ik een antwoord op volgende vragen:

1) Wat was het aantal faillissementen over de verschillende sectoren (horeca, transport, kleinhandel,Ö)

2) Graag kreeg ik een uitsplitsing op basis van de volgende criteria: starters, bedrijven/zelfstandigen, actief minder dan vijf jaar, tien jaar, twintig jaar en langer dan twintig jaar.

3) Welke concrete maatregelen plant de minister om startende zelfstandigen te wijzen op de mogelijkheden, maar ook op de gevaren en risico's van een beginnende onderneming ?

4) Welke concrete maatregelen plant de minister om startende zelfstandigen praktisch te helpen bij de opstart van hun onderneming ?

Antwoord ontvangen op 2 maart 2012 :

Het geachte lid vindt hieronder enkele elementen van antwoord op zijn vraag.  

1) Hierna volgt een tabel met een overzicht van het aantal faillissementen in 2011 opgesplitst per sector. Bij deze opsplitsing werd er gebruik gemaakt van de NACE-BEL 2008 (Belgische versie van de Algemene Nomenclatuur van de Economische Activiteiten in de Europese Gemeenschappen). 

Aantal faillissementen in 2011


Landbouw, bosbouw en visserij

80

Winning van delfstoffen

2

Industrie

563

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

3

Distributie van water; afval-en afvalwaterbeheer en sanering

8

Bouwnijverheid

1 693

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen

2 691

Vervoer en opslag

528

Verschaffen van accommodatie en maaltijden

1 987

Informatie en communicatie

379

Financiële activiteiten en verzekeringen

156

Exploitatie van en handel in onroerend goed

245

Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten

646

Administratieve en ondersteunende diensten

682

Onderwijs

24

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening

66

Kunst, amusement en recreatie

154

Overige diensten

317

Totaal

10 224

2) Hierna volgt een uitsplitsing van het aantal faillissementen voor zelfstandigen en ondernemingen naar bestaansduur.

 

Aantal faillissementen

Aandeel in percentage

 

Totaal

Zelfstandigen

Bedrijven

Totaal

Zelfstandigen

Bedrijven

Minder dan één jaar

125

55

70

1,2 %

2,9 %

0,8 %

1 jaar

703

179

524

6,9 %

9,6 %

6,3 %

2 jaar

976

190

786

9,5 %

10,1 %

9,4 %

3 jaar

1 144

166

978

11,2 %

8,9 %

11,7 %

4 jaar

1 013

161

852

9,9 %

8,6 %

10,2 %

5-9 jaar

2 600

398

2.202

25,4 %

21,3 %

26,4 %

10-19 jaar

2 322

457

1.865

22,7 %

24,4 %

22,3 %

20 jaar of meer

1 341

266

1.075

13,1 %

14,2 %

12,9 %

Totaal

10 224

1.872

8.352

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Meer dan 1 op 100 ondernemingen wordt binnen het jaar na oprichting failliet verklaard. Een failliete horecazaak heeft in meer dan de helft van de gevallen zijn vijfde verjaardag niet kunnen vieren.   

Leeftijd bij faillissement

totaal

landbouw

industrie

bouw

handel

horeca

diensten

Minder dan één jaar

1,1 %

0,5 %

0,8 %

0,6 %

1,0 %

2,4 %

0,7 %

1 jaar

7,8 %

4,7 %

6,5 %

7,8 %

6,9 %

12,6 %

6,0 %

2 jaar

10,4 %

8,6 %

7,9 %

11,3 %

9,5 %

13,9 %

9,2 %

3 jaar

10,8 %

7,2 %

8,6 %

11,8 %

9,8 %

12,4 %

10,6 %

4 jaar

9,2 %

7,0 %

6,8 %

9,5 %

8,9 %

10,1 %

9,4 %

5-10 jaar

26,7 %

20,8 %

22,9 %

26,2 %

27,0 %

24,7 %

29,0 %

10-15 jaar

14,4 %

19,2 %

13,8 %

13,9 %

14,9 %

11,5 %

16,0 %

15-20 jaar

9,2 %

15,2 %

11,7 %

9,0 %

10,0 %

6,3 %

9,5 %

20 jaar of meer

10,4 %

16,9 %

21,0 %

9,9 %

12,1 %

6,0 %

9,5 %

 3 & 4) De maatregelen bedoeld voor de starters die ik van plan ben voor te stellen, moeten deel uitmaken van een coherent kader. In dit opzicht wil ik een nieuwe versie indienen van het Kleine of Middelgrote Onderneming (KMO)-plan Deze nieuwe versie zal natuurlijk concrete maatregelen voor KMO’s, en natuurlijk ook voor starters, overnemen. 

In dit stadium kan ik u verwijzen naar verschillende maatregelen die werden aangehaald in het kader van mijn algemene beleidsnota. Ik verwijs u bijvoorbeeld naar de verschillende maatregelen die ik wil ontwikkelen inzake het sociaal statuut der zelfstandigen via, bijvoorbeeld, een hervorming van de berekeningswijze van de sociale bijdragen. Dit in een optiek van vereenvoudiging, maar ook om het bedrag van de sociale bijdragen beter te laten overeenkomen met de economische realiteit van de zelfstandige.  

Wanneer zelfstandigen worden geconfronteerd met moeilijkheden, moet men er enerzijds over waken dat de zelfstandigen beschikken over een sociale bescherming wanneer zij hun bezigheid gedwongen moeten stopzetten. Anderzijds moet men  instrumenten ontwikkelen die bedoeld zijn om niet in dit stadium aan te belanden. Ik denk hierbij aan twee maatregelen die al opgenomen werden in mijn algemene beleidsnota: de uitbreiding van de verzekering in geval van faillissement en de verbetering van de werking van en de toegang tot de Commissie van Vrijstelling van bijdragen voor zelfstandigen. 

Ook belangrijk om het leven van de starters gemakkelijker te maken is de administratieve vereenvoudiging. Ik herinner in dit opzicht aan de ambitieuze doelstelling om de administratieve lasten die op de ondernemingen wegen met 30% te verminderen. Deze doelstelling kan met name worden bereikt via de versterking van het één-loket, via de veralgemening van het “only once” principe (de besturen gaan de informatie over de ondernemingen zoeken in ad hoc gegevensbanken, zoals de kruispuntbank van ondernemingen) of ook via de invoering van een “KMO-test”. We moeten eveneens de kwestie van de betaaltermijnen aanhalen, met name ten opzichte van de overheden, via de omzetting van de richtlijn “betaaltermijnen”.