BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
28 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4299

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de staatssecretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris voor de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
________
Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen
________
Regie der Gebouwen
openbaar gebouw
________
28/12/2011Verzending vraag
11/1/2013Herkwalificatie
31/1/2013Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 5-3619
Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-2921
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-4299 d.d. 28 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het laatste decennium zijn omwille van de precaire toestand van het Brusselse Justitiepaleis een aantal rechtbanken verhuisd.

- het Federaal Parket bevindt zich vandaag in de Quatre Brasstaat, aan de overkant van het Poelaartplein en werd recent vernieuwd;

- de Jeugdrechtbank, net zoals het parket en de onderzoeksrechter zitten in het volledig vernieuwde Portalisgebouw, rechtsover het Justitiepaleis, dat vroeger fungeerde als ministerie van Buitenlandse Zaken;

- de Arbeidsrechtbank is gevestigd aan het Poelaartplein, links tegenover het Justitiepaleis;

- de Hoge Raad van justitie is gevestigd op het Stefaniaplein aan de Louizalaan, op een steenworp van het Poelaartplein ;

- de Rechtbank van koophandel verhuisde eerder dit jaar van de Regentschapsstraat naar de Waterloolaan, aan het Louizaplein;

- de Politierechtbank zit in een gebouw aan de Regentschapsstraat.

Allen hebben ze gemeen dat ze gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van het Poelaartplein en het Justitiepaleis. Men wil de rechtsprekende functie rond het Poelaartplein behouden, met het Justitiepaleis als centrum van alle juridische diensten.

Dat maakt dat enkel nog de correctionele rechtbank, en het Hof van Beroep en Hof van Cassatie nog in het Justitiepaleis gevestigd zijn.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Kan hij een overzicht bezorgen van de federale juridische diensten in Brussel die gehuisvest zijn in door de Regie der Gebouwen gehuurde gebouwen?

2) Kan hij eveneens een opdeling bezorgen per jaarlijkse huurkosten, en de duur van het huurcontract van de diverse gebouwen?

3) Welke van de bovenvermelde gebouwen zijn ondertussen (volledig?) vernieuwd geweest, en wat was de kostprijs van de renovatieprogramma's?

4) Is het de bedoeling om in deze gebouwen de huidige juridische diensten te laten zetelen, ook na er een beslissing is genomen omtrent de toekomstige functie van het Justitiepaleis?

5) Waarom werd destijds niet beslist om de correctionele rechtbank en de Hoven van beroep en van cassatie in een vernieuwd en beter beveiligd gebouw te laten plaatsvinden, in plaats van al de andere rechtbanken die een kleiner veiligheidsrisico lopen te laten verhuizen naar beter uitgeruste gebouwen?

Antwoord ontvangen op 31 januari 2013 :

1 à 3. Zie het overzichtstabel in bijlage. 

4 à 5.  Omtrent de beweegredenen van eerder in het verleden genomen beslissingen kan ik mij niet uitspreken. Wat de toekomst betreft is het wel de bedoeling dat ik in samenwerking met mijn collega minister van Justitie Annemie Turtelboom binnen afzienbare tijd een voorstel zal voorleggen aan de Ministerraad met betrekking tot de toekomstige invulling van het Justitiepaleis. Dit voorstel zal ook duidelijkheid verschaffen met betrekking tot de bestemming van de huidige gebouwen die thans door Justitie worden gebruikt.
Complex

Bezetter

Begindatum

Einddatum

Laatst geïndexeerd bedrag (eur)

Inrichtingswerken

VIERARMENSTRAAT 13
1000 BRUSSEL

Rechtbank van eerste aanleg (Burgerl. Sectie) 
Federaal parket

1/03/2009

30/09/2029

4.099.633,53

8.178.486,93
Waarvan 4.413.309,01 Regie

WATERLOOLAAN 70 
1000 BRUSSEL

Handelsrechtbank
Commissies (COIV,modernisatie,adviesraad magistratuur,statisitiek, werklastmeting)

1/01/2011

31/12/2028

2.021.894,58

2.334.203,52

POELAERTPLEIN 3  
1000 BRUSSEL

Arbeidsrechtbank-Arbeidsauditoraat-Arbeidhof
Auditoraat bij arbeidhof-2 kantons  Vredegerecht Bxl 

19/12/2003

18/12/2021

3.284.907,45

 

REGENTSCHAPSSTRAAT 61  
1000 BRUSSEL

Politierechtbank -Justitiehuis NL+FR –
balie advokaten pro deo diensten

1/03/2007

28/02/2025

1.836.521,12

1.216.000,00

ERNEST ALLARDSTRAAT 40  
1000 BRUSSEL

2 kantons Vredegerecht Brussel
College van Procureurs generaal

1/05/2007

30/04/2025

345.173,07

20.000,00

WAVERSESTEENWEG 1795  
1160 BRUSSEL
DEEL 4DE VERDIEPING

Vredegerecht Oudergem

1/10/1991

30/09/2012

99.553,71

 

PAGODENLAAN 1  
1020 BRUSSEL
DEEL GELIJKVLOERS

Vredegerecht Brussel 6de kanton

1/06/1999

31/05/2012

87.560,50

 

VIERARMENSTRAAT 2 
1000 BRUSSEL

Parket procureur des konings

1/10/2006

30/09/2024

6.988.648,63

11.000.000,00

PORTALIS

Onderzoekgerecht
Strafbemiddeling

 

 

 

 

KONINGSSTRAAT 271  
1030 BRUSSEL

Vredegerecht Schaarbeek 1ste en 2de kanton

15/04/2006

14/04/2015

167.374,18

 

TREURENBERG 16  
1000 BRUSSEL
Deel

Strafuitvoeringsrechtbank

1/05/2008

31/12/2012

383.000,00