Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 5-3619

van Karl Vanlouwe (N-VA) d.d. 27 oktober 2011

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen

Justitiepaleis (te Brussel) - Verhuis rechtbanken - Huurkosten - Vernieuwing gebouwen - Regie der Gebouwen

Regie der Gebouwen
openbaar gebouw

Chronologie

27/10/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten

Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4299

Vraag nr. 5-3619 d.d. 27 oktober 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het laatste decennium zijn omwille van de precaire toestand van het Brusselse Justitiepaleis een aantal rechtbanken verhuisd.

- het Federaal Parket bevindt zich vandaag in de Quatre Brasstaat, aan de overkant van het Poelaartplein en werd recent vernieuwd;

- de Jeugdrechtbank, net zoals het parket en de onderzoeksrechter zitten in het volledig vernieuwde Portalisgebouw, rechtsover het Justitiepaleis, dat vroeger fungeerde als ministerie van Buitenlandse Zaken;

- de Arbeidsrechtbank is gevestigd aan het Poelaartplein, links tegenover het Justitiepaleis;

- de Hoge Raad van justitie is gevestigd op het Stefaniaplein aan de Louizalaan, op een steenworp van het Poelaartplein ;

- de Rechtbank van koophandel verhuisde eerder dit jaar van de Regentschapsstraat naar de Waterloolaan, aan het Louizaplein;

- de Politierechtbank zit in een gebouw aan de Regentschapsstraat.

Allen hebben ze gemeen dat ze gelegen zijn in de onmiddellijke omgeving van het Poelaartplein en het Justitiepaleis. Men wil de rechtsprekende functie rond het Poelaartplein behouden, met het Justitiepaleis als centrum van alle juridische diensten.

Dat maakt dat enkel nog de correctionele rechtbank, en het Hof van Beroep en Hof van Cassatie nog in het Justitiepaleis gevestigd zijn.

Mijn vragen aan de geachte minister zijn:

1) Kan hij een overzicht bezorgen van de federale juridische diensten in Brussel die gehuisvest zijn in door de Regie der Gebouwen gehuurde gebouwen?

2) Kan hij eveneens een opdeling bezorgen per jaarlijkse huurkosten, en de duur van het huurcontract van de diverse gebouwen?

3) Welke van de bovenvermelde gebouwen zijn ondertussen (volledig?) vernieuwd geweest, en wat was de kostprijs van de renovatieprogramma's?

4) Is het de bedoeling om in deze gebouwen de huidige juridische diensten te laten zetelen, ook na er een beslissing is genomen omtrent de toekomstige functie van het Justitiepaleis?

5) Waarom werd destijds niet beslist om de correctionele rechtbank en de Hoven van beroep en van cassatie in een vernieuwd en beter beveiligd gebouw te laten plaatsvinden, in plaats van al de andere rechtbanken die een kleiner veiligheidsrisico lopen te laten verhuizen naar beter uitgeruste gebouwen?