BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
1 december 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3848

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
________
olie- en gasboringen ondernomen door Cyprus en dreigingen vanwege Turkije
________
offshoreboring
aardolie-exploratie
gasbel
Turkije
Cyprus
toetreding tot de Europese Unie
kwestie Cyprus
________
1/12/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1229
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4307
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3848 d.d. 1 december 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De internationaal erkende Cypriotische regering is ten zuiden en zuidwesten van Cyprus van start gegaan met het zoeken naar vermoedelijke gas- en olievoorraden in de oostelijke Middellandse Zee. Als EU-lid Cyprus daar mee doorgaat dreigt Turkije een conflict met Cyprus op de spits te drijven. Omdat Turkije Cyprus niet erkent, zijn de wateren waar Cyprus wil boren volgens Turkije, betwist.

Volgens de Turkse minister van Energiezaken, Taner Yilmaz, hebben de Turken die in het noorden van het eiland leven ook recht op rijkdom uit het gebied. Selim Kuneralp, de Turkse ambassadeur bij de EU, bevestigde deze visie op maandag 12 september in een interview aan EUobserver. De ambassadeur meent dat de bronnen aan de beide gemeenschappen behoren en dat zolang er geen overeenkomst over bestaat, het ongepast is om met exploratie ervan te starten.

Als reactie hierop zijn de Turken reeds begonnen zelf onderzoek te doen naar olie- en gasvoorraden. De Turkse premir Recep Tayyip Erdogan voegde daar maandag 19 september als waarschuwing aan toe dat Turkse fregatten en luchtmacht de ontwikkelingen in het gebied constant zouden controleren. Eerder al, op 15 september, verspreidde het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken een mededeling waarin het stelde dat het de rechten van noordelijk deel van Cyprus zou verdedigen indien Cyprus doorgaat met de boringen.

In de Grieks-Cypriotische pers werd opgetekend dat de Griekse regering tijdens een kabinetsvergadering zou gesteld hebben om niet in het conflict tussenbeide te komen, tenzij het Cypriotisch territorium in gevaar zou zijn.

Turkije richtte zich ook rechtstreeks tot de Europese Unie. De Turkse minister Egemen Bagis zei dat Europa fout is wanneer het denkt dat het aan deze bronnen kan geraken door Turkije te omzeilen.

De Europese Commissie riep Turkije vervolgens op om zich van dreigementen te onthouden en spoorde beide partijen aan tot terughoudendheid.

Geachte minister,

- Kan u bevestigen dat Turkije deze dreigingen ten aanzien van Cyprus bij monde van verscheidene Turkse ministers en de Turkse premier heeft geuit?

- Kan u de geloofwaardigheid/gevolgen van deze bedreigingen inschatten?

- Vreest u dat - bij verdere gasboringen door Cyprus in door Turkije betwiste gebieden - Turkije zal overgaan tot een militair ingrijpen?

- Werd deze zaak reeds op Raadsniveau besproken? En welke conclusies werden er getrokken?

- Wat zijn de gevolgen van deze bedreigingen voor de toetreding van Turkije tot de Europese Unie?