Vraag om uitleg nr. 5-1229

5-1229 Karl Vanlouwe (N-VA) 26/9/2011
  de olie- en gasboringen ondernomen door Cyprus en de dreigingen vanwege Turkije
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 5-3848