BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2011-2012
________
25 november 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3795

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Het veiligheidsbeleid van de gemeente Molenbeek
________
openbare veiligheid
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
gemeentepolitie
gemeenschapswacht
gemeente
misdadigheid
criminaliteit
________
25/11/2011Verzending vraag
7/12/2011Dossier gesloten
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-1113
Heringediend als : schriftelijke vraag 5-4316
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-3795 d.d. 25 november 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Naar aanleiding van uw antwoorden in de plenaire zittingen van 16 juni wens ik verder de veiligheidssituatie in Sint-Jans-Molenbeek aan te kaarten.

De achteruitgang van de gemeente Molenbeek en de onveiligheid voor bedrijven die daar actief zijn blijft voor commotie zorgen. U erkent dat er serieuze tekortkomingen zijn inzake veiligheid op straat in Molenbeek en u heeft daarvoor herhaaldelijk versterkingen voor de politiediensten aangeboden. Desalniettemin deze betrokkenheid vanwege het federale niveau doet de gemeente weinig met deze voorgedragen steun, aldus uw eigen woorden. U zei dat de gemeente uw voorstellen ronduit negeert. U heeft het over 45 agenten die van het federale naar het lokale niveau werden overgedragen, de lokale burgemeester over vijf.

Zo werd door U voorgesteld:

een versterking van de politiemacht met 45 afgedeelden om de lokale zone te versterken,

extra rekruteringskredieten,

patrouilles van de zeevaartpolitie vanop het kanaal in de maritieme wijk en;

dat ook de eerstkomende vijftig afgestudeerden naar Molenbeek worden gedetacheerd. Deze aanvraag zou zelf prioriteit krijgen, indien de gemeente deze moest doen.

Mijn vragen aan de minister zijn:

" Jaarlijks krijgt de gemeente 600.000 Euro ter beschikking voor preventiecontracten en gemeenschapswachten. Wat gebeurt er met dit geld? Is er controle op de correcte besteding?

" Hoeveel bedragen de extra rekruteringskredieten?

" In welke mate kan U als minister van Binnenlandse Zaken de gemeente sterker aansporen gebruik te maken van de extra aangeboden politiekrachten in de Brusselse politiezones om hun verantwoordelijkheid te nemen?

" Welke inbreng zou de zeevaartpolitie kunnen bieden aan de veiligheidssituatie in Molenbeek?

" Is er in Molenbeek voldoende sprake van een geïntegreerd veiligheidsbeleid in overleg met het federale niveau?

" Zou de invoering van een ééngemaakte politiezone in Brussel over de 19 gemeenten heen een vooruitgang betekenen voor de veiligheid in bepaalde Brusselse wijken?