BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
12 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11098

de Karl Vanlouwe (N-VA)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
de "Full Integrated Police Actions"
________
politie
gemeentepolitie
misdaadbestrijding
geografische spreiding
________
12/2/2014Verzending vraag
28/4/2014Einde zittingsperiode
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-4587
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11098 d.d. 12 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er worden op het gehele grondgebied van het land regelmatig FIPA (Full Integrated Police Actions) georganiseerd in samenwerking met verschillende politiediensten en overheidsdiensten. Door een grotere aanwezigheid van de politiediensten op het wegennet wil men een ontradingseffect teweegbrengen en indien mogelijk, daders identificeren.

1) Graag een overzicht van het aantal politieacties, die gekend zijn onder de benaming "Full Integrated Police Actions" (FIPA) die gedurende de voorbije vijf jaar hebben plaatsgevonden ?

2) Graag de cijfergegevens opgesplitst als volgt :

- Het aantal FIPA's per gewest ?

- Het aantal FIPA's per provincie ?

- Het aantal FIPA's in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ?

- Het aantal FIPA's per arrondissement ?

3) Hoeveel FIPA's waren gericht op het openbaar vervoer ?

4) Hoeveel FIPA's waren gericht op bepaalde vormen van criminaliteit en op welke ?

5) Kunnen voor elke FIPA de resultaten worden bekendgemaakt ?

6) Wordt daarvoor samengewerkt met buurtinformatienetwerken ?

7) Hoe wordt de werking van de FIPA's geëvalueerd en zal ze worden bijgestuurd of aangepast ?

8) Welke politie- of andere overheidsdiensten zijn betrokken bij de FIPA's?

9) Wat zijn de gevolgen of effecten van FIPA's voor de betrokken diensten (bijvoorbeeld overuren,…) ?