BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
5 december 2007
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-98

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie
________
Weekendhuizen - Permanente bewoners - Inschrijvingen
________
ruimtelijke ordening
overtreding
gerechtelijke vervolging
voorschriften voor de stedenbouw
verblijfplaats
tweede woning
bevolkingsregister
________
5/12/2007 Verzending vraag
18/12/2007 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-99
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-163
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-98 d.d. 5 december 2007 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De rechtbank van eerste aanleg in Turnhout heeft op 26 november 2007 zeven bewoners van weekendhuizen in de Antwerpse gemeente Herselt veroordeeld. Zij moeten binnen het jaar een ander adres hebben als hoofdverblijfplaats. Het betrof een burgerlijke procedure ingesteld door de gemeente. Nochtans vormt een permanente inschrijving een inbreuk op de stedenbouwwetgeving, en kan dus strafrechterlijk worden vervolgd.

Gemeenten zijn verplicht om inwoners die zich vestigen in weekendzones voorlopig in te schrijven in de bevolkingsregisters. Tezelfdertijd moet de gemeente in principe een proces-verbaal opmaken wegens inbreuk op de stedenbouwwetgeving. Wanneer, binnen de drie jaar, de gemeente geen actie onderneemt of het parket niet vervolgt, wordt de inschrijving definitief.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Graag zou ik een overzicht krijgen van de voorlopige inschrijvingen in de Kempense gemeenten?

2. Hoeveel processen-verbaal werden, uitgesplitst per gemeente, opgemaakt?

3. Hoeveel vervolgingen werden ingesteld door de parketten?

Antwoord ontvangen op 18 december 2007 :

De gegevens nodig om te antwoorden op de vraag werden opgevraagd bij de bevoegde instanties. Het resultaat hiervan zal later worden meegedeeld.