BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
28 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-906

de Freya Piryns (Groen!)

aan de minister van Migratie- en Asielbeleid
________
Asielcentra en gesloten centra - Minderjarigen - Verblijfsperiode - Cijfers
________
kind
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
illegale migratie
minderjarigheid
officiële statistiek
asielzoeker
________
28/4/2008Verzending vraag
27/6/2008Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-906 d.d. 28 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het cijfermateriaal in verband met kinderen in asielcentra is niet altijd even duidelijk.

Vandaar onderstaande vragen.

1. Hoeveel begeleide minderjarigen verbleven er in 2007 en in 2008 (tot nu) in de gesloten centra? Over hoeveel gezinnen ging het?

2. Kan u deze cijfers voor de jaren 2007 en 2008 opsplitsen per maand en per centrum?

3. Hoe lang was de gemiddelde verblijfsperiode van de minderjarigen? Graag deze berekening persoonsgebonden en niet centrumverbonden (een minderjarige die een maand in één centrum zit en vervolgens enkele dagen in een ander centrum, zit een maand en enkele dagen opgesloten en dus niet gemiddeld ongeveer twee weken).

4. Wat was de kortste periode? Wat was de langste periode? Ook hier weer graag persoonsgebonden en geen centrumgebonden cijfers.

5. Om welke redenen verlieten de begeleide minderjarigen het centrum?

6. Hoeveel niet-begeleide minderjarigen verbleven er in 2007 en in 2008 (tot nu) in de gesloten centra?

7. Kan u deze cijfers voor de jaren 2007 en 2008 opsplitsen per maand en per centrum?

8. Hoe lang was de gemiddelde verblijfsperiode van de minderjarigen?

9. Wat was de bij de niet-begeleide minderjarigen de kortste periode en wat was de langste periode?

10. Om welke redenen verlieten de niet-begeleide minderjarigen het centrum?

Antwoord ontvangen op 27 juni 2008 :

Het geachte lid vindt hieronder het antwoord op zijn vraag.

1. In 2007 (periode 1 januari 2007-31 december 2007) werden honderd achtentachtig families met drie honderd achtennegentig kinderen (waarvan zes meerderjarig) opgesloten.

In 2008 werden van januari tot eind april tweeënveertig families met achtentachtig kinderen opgesloten.

2. De cijfers voor het jaar 2007 en de periode januari tot eind april 2008 betreffen de maandelijkse nieuwe inschrijvingen van gezinnen en minderjarigen in de gesloten centra.

2007RC127bis/CR127bisCIMTC127/CT127
Aantal families — Nombre de famillesAantal kinderen — Nombre d'enfantsAantal families — Nombre de famillesAantal kinderen — Nombre d'enfantsAantal families — Nombre de famillesAantal kinderen — Nombre d'enfants
Januari — Janvier195659410
Februari — Février18412422
Maart — Mars153721133
April — Avril6114768
Mei — Mai81441233
Juni — Juin583447
Juli — Juillet9193536
Augustus — Août61171312
September — Septembre31025812
Oktober — Octobre5741147
November — Novembre8190036
December — Décembre5130045
RC127bis/CR127bisCIMTC127/CT127
2008
Aantal families — Nombre de famillesAantal kinderen — Nombre d'enfantsAantal families — Nombre de famillesAantal kinderen — Nombre d'enfantsAantal families — Nombre de famillesAantal kinderen — Nombre d'enfants
Januari — Janvier11203900
Februari — Février41251111
Maart — Mars10170000
April — Avril3551300

3. De gemiddelde verblijfsduur van de minderjarigen in 2007 : 25,85 dagen.

De gemiddelde verblijfsduur van de minderjarigen van januari tot eind april 2008 : 20,19 dagen.

4. De kortste en langste verblijfsperiode bedroegen in 2007, respectievelijk : een dag en honderd zevenenvijftig dagen.

De kortste en langste verblijfsperiode bedroegen van januari tot eind april 2008, respectievelijk : een dag en zesenvijftig dagen.

5. De redenen waarom de begeleidde minderjarigen het centrum verlieten, zijn : vertrek met International Organization for Migration (IOM), grensleidingen, repatriëringen en vrijstellingen.

6. Sinds 7 mei 2007 worden de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die aan de Belgische grens aankomen en voor wie er geen twijfel bestaat in verband met de leeftijd niet meer vastgehouden in de gesloten centra, maar wel in de observatie- en oriëntatiecentra. Indien er aan de minderjarigheid getwijfeld wordt, blijft de minderjarige gedurende de periode die strikt noodzakelijk is voor de bepaling van de leeftijd in het gesloten centrum. De dienst voogdij, die van de FOD Justitie afhangt, beschikt over een termijn van drie werkdagen om de leeftijd vast te stellen. In uitzonderlijke gevallen kan deze termijn één keer verlengd worden. Omwille van deze reglementering, verbleven vijfenzestig NBMV in een gesloten centrum in 2007. Van januari tot eind april 2008 verbleven zeventien NBMV in een gesloten centrum.

7 tot en met 10. Zoals gesteld, worden sinds 7 mei 2007 de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die aan de Belgische grens aankomen en voor wie er geen twijfel bestaat in verband met de leeftijd niet meer vastgehouden in de gesloten centra, maar wel in de observatie-en oriëntatiecentra.