BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
21 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7582

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Pensioenen en Grote Steden
________
Voorontwerpen van wet of besluit - Voorbereiding door de beleidscel, de administratie of externe specialisten - Kosten - Werklastverhouding
________
minister
wettekst
wetsontwerp
________
21/4/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7576
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7577
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7578
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7579
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7580
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7581
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7583
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7584
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7585
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7586
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7587
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7588
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7589
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7590
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7591
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7592
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7593
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7594
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7595
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7596
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7597
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7582 d.d. 21 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Niet alle voorontwerpen van wet of besluit worden voorbereid door de leden van de beleidscel van een regeringslid. Hiervoor kan ook een beroep worden gedaan op externe specialisten of op specialisten die bij de betrokken overheidsdienst werken.

Graag had ik een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Hoeveel van het budget werd er sinds 2007 jaarlijks besteed aan het opstellen van voorontwerpen van wetten en besluiten die onder uw bevoegdheid vallen en die aan externe specialisten werden toevertrouwd?

2. Hoeveel bedraagt daarvoor de kostprijs per pagina van voorontwerpen van wetten en besluiten?

3. Wat is de werklastverhouding, in procenten, voor voorontwerpen die onder uw bevoegdheid vallen, tussen de leden van de beleidscellen, de administratie (federale overheidsdiensten) en externe specialisten?