BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7395

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Gevangenissen - Renovatie en uitbreiding - Stand van zaken
________
strafgevangenis
Regie der Gebouwen
________
7/4/2010Verzending vraag
6/5/2010Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7396
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1622
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7395 d.d. 7 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het uitgebreide Masterplan 2008-2012 plande de minister de uitbreiding van de capaciteit van het Penitentiair Schoolcentrum van Hoogstraten met vijftien cellen tegen vorig jaar. Dat was het vervolg op de afgewerkte renovatie.

Tegen januari 2011 wou hij de capaciteit van de gevangenis van Leuven uitbreiden met zeventig cellen, in te richten in de vleugel waar nu de administratie is ondergebracht.

Tegen juli 2010 wou hij de vleugel B van de gevangenis Sint-Gillis terug beschikbaar maken. Het gaat om honderd en twee cellen.

Vandaar mijn vragen:

1. Klopt het dat het uitbreidingsprogramma voor Hoogstraten nog niet is uitgevoerd? Waarom heeft dit project vertraging opgelopen?

2. Welke timing hanteert de minister nu?

3. Op hoeveel euro werden deze projecten (Hoogstraten, Sint-Gillis en Leuven) initieel begroot in 2008 en 2009? Op hoeveel worden ze nu begroot? Waar zijn de eventuele meerkosten aan te wijten?

4. Hoever staat de minister met het renovatieprogramma in de gevangenis van Sint- Gillis? Hoever staat hij met het uitbreidingsprogramma voor Leuven? Is de minister nog op schema of hebben ook die projecten vertraging opgelopen? Zo ja, waarom?

5. Welke timing hanteert hij nu voor beide projecten?

6. Waar in Leuven zal de administratie onderdak vinden?