BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
1 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6811

de Berni Collas (MR)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Participatiefonds - Financieringen - Verdeling per activiteitstak - Jaar 2009 - Cijfers - Gegevens van de Duitstalige gemeenschap
________
Federaal Dienstencentrum
Duitstalige Gemeenschap
________
1/2/2010Verzending vraag
8/3/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6811 d.d. 1 februari 2010 :

Het Participatiefonds werd ingevoerd door de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriŽntering en is sedert 1 januari 1993 opgericht in de vorm van een overheidsinstelling met rechtspersoonlijkheid.

De instelling heeft als doel bij te dragen tot het scheppen van duurzame werkgelegenheid in de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en bij de zelfstandigen, door hun eigen middelen te versterken, de toegang tot het bankkrediet en ook de toegang tot een zelfstandig beroep voor de werklozen te vergemakkelijken.

1. Kunt u mij een overzicht geven van de verdeling per activiteitstak van de financieringen die in het jaar 2009 in BelgiŽ zijn toegekend?

2. Beschikt u over specifieke gegevens voor de Duitstalige gemeenschap?

Antwoord ontvangen op 8 maart 2010 :

Participatiefonds – Financieringen – Onderverdeling per activiteitensector – Jaar 2009 – Gegevens voor de Duitstalige Gemeenschap.

Het Participatiefonds werd opgericht door de wet tot economische heroriëntering van 4 augustus 1978 en is sedert 1 januari 1993 een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid.

De doelstelling van het Participatiefonds is bijdragen tot het creëren en het behoud van duurzame werkgelegenheid in de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en bij de zelfstandigen door hun eigen middelen te versterken en de toegang tot het bankkrediet te vergemakkelijken, evenals door de toegang tot een zelfstandige activiteit voor werklozen te vergemakkelijken.

  1. Kunt u een overzicht bezorgen, per activiteitensector, van de onderverdeling van de toegekende financieringen op Belgisch grondgebied tijdens het jaar 2009?

De kredieten die door het Participatiefonds zijn toegekend, worden onderverdeeld in vier categorieën :

1. De categorie "Microfinanciering" groepeert de Startleningen en de Solidaire leningen. Deze producten hebben betrekking op personen die, in het algemeen, geen toegang hebben tot het bankkrediet voor de financiering van hun project: werkzoekenden (startlening) of zij die zich in een onzekere financiële situatie bevinden (solidaire lening).

2. De categorie "Cofinanciering" groepeert de leningen Optimeo, Starteo en Initio. Deze kredieten hebben betrekking op investeringsprojecten gefinancierd in partnerschap met de banken.

3. De categorie "Private Investment Facility" heeft betrekking op de leningen die bestemd zijn voor innoverende projecten die geen toegang hebben tot het klassieke bankkrediet. Zij worden gefinancierd in partnerschap met de Business Angels netwerken.

4. De categorie "Andere" groepeert de leningen Impulseo en Casheo. Impulseo is een beheeropdracht die door het Rijksinstitutuut voor ziekte- en invaliditeitsverzekeringen (RIZIV) aan het Participatiefonds werd toevertrouwd met het oog op de aanmoediging van de vestiging van huisartsen in bepaalde zones. Het product Casheo is bestemd voor kleine ondernemingen die de schuldvorderingen, die ze hebben op overheidsinstellingen of parastatalen (en vennootschappen waarin de overheid meerderheidsaandeelhouder is), willen mobiliseren en hierop een voorschot wensen te ontvangen.

Hierna treft u de productiecijfers van het jaar 2009.

Akkoorden van het Participatiefonds 2009 : Totaal

Totaal Participatiefonds

Aantal

In %

Bedrag (euro)

In %

Startlening

669

39,4 %

14 165 135

14,4 %

Solidaire lening

43

2,5 %

404 531

0,4 %

Starteo

288

17,0 %

28 554 837

29,0 %

Optimeo

224

13,2 %

32 195 491

32,7 %

Initio

261

15,4 %

13 829 034

14,0 %

BA+

13

0,7 %

1 398 000

1,4 %

Impulseo

147

8,7 %

2 567 560

2,6 %

Casheo

52

3,1 %

5 430 831

5,5 %

TOTAAL

1.697


98 545 419


2. Beschikt u over specifieke gegevens voor de Duitstalige gemeenschap?

Akkoorden van het Participatiefonds 2009 : Duitstalige Gemeenschap

Totaal Participatiefonds

Aantal

Bedrag (euro)

Startlening

3

72,25

Solidaire lening

-


Starteo

2

200 000

Optimeo

6

1 065 000

Initio

5

235 500

BA+

-


Impulseo

2

35 000

Casheo

1

1

TOTAAL

19

1 682 754

Opmerking : het aantal dossiers toegekend aan aanvragers waarvan het investeringsadres zich op het grondgebied van de Duitstalige gemeenschap bevindt, bedraagt 1,2 % van het totaal van de portefeuille 2009 (1,7 % in EUR) terwijl de Duitstalige gemeenschap 0,75 % van de Belgische bevolking vertegenwoordigt.