BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
3 april 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-661

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________
Antwerpen - Instelling voor ge´nterneerden - Nieuwbouw - Stand van Zaken
________
psychiatrische inrichting
opname in psychiatrische kliniek
Regie der Gebouwen
________
3/4/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-151
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2496
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-661 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering besliste om in Antwerpen een instelling te bouwen voor ge´nterneerden. Volgens de laatste gegevens zou het oog gevallen zijn op een braakliggend terrein rechts naast de vroegere Hoge Zeevaartschool op de Linkeroever.

Hoever staat het dossier rond de nieuwe instelling in Antwerpen?

Werd er reeds een beslissing genomen over de locatie?

Heeft de Regie der Gebouwen al een akkoord met de eigenaar van deze grond gekregen?

Is er al een planning opgesteld betreffende de bouw van deze instelling? Oorspronkelijk ging die er al in 2009 staan.