BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
27 januari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6583

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Crisis - Land- en tuinbouwbedrijven - Betaling van de sociale bijdragen - Moeilijkheden en toekenning van faciliteiten
________
landbouwonderneming
tuinbouw
sociale bijdrage
________
27/1/2010Verzending vraag
17/2/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-6584
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6583 d.d. 27 januari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door de crisis zijn heel wat land- en tuinbouwbedrijven in financiŽle problemen geraakt. Wellicht was het tijdig betalen van de sociale bijdragen aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) een zware dobber voor heel wat land- en tuinbouwers. Daarom kreeg ik voor het afgelopen jaar 2009 graag een antwoord op volgende vragen:

1. Hoeveel land- en tuinbouwers hebben hun sociale bijdragen niet tijdig kunnen betalen?

2. In welke sectoren stelden zich de grootste betalingsproblemen?

3. Hoeveel achterstallige betalingen van land- en tuinbouwers heeft de RSVZ in totaal opgelopen?

4. Hebben die land- en tuinbouwers betalingsfaciliteiten gekregen wegens de crisis in de landbouwsector?

5. Zullen de land- en tuinbouwers die betalingsmoeilijkheden hadden verwijlinteresten moeten betalen?

6. Zo ja, zal de minister rekening houden met de economisch moeilijke omstandigheden in de sector van het afgelopen jaar?

Antwoord ontvangen op 17 februari 2010 :

De materie inzake de bijdragen die moeten worden betaald aan het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen (RSVZ) behoort niet tot mijn bevoegdheid maar tot die van mijn collega, mevrouw Sabine Laruelle, minister van KMO’s, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid.

Daarom zou ik u willen verwijzen naar het antwoord dat mijn collega u zal geven op uw vraag nr. 4-6584.