BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6307

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - In bewaring gegeven stukken - Recuperatie - Inventarisverificatie
________
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
zaakregister
kunstvoorwerp
________
11/12/2009Verzending vraag
12/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6307 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1976 zouden de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis voor het laatst inventarisverificaties uitgevoerd hebben voor bepaalde stukken in bewaargeving. In 2001 werd een lijst van de bekende bewaargevingen in een werkboek opgenomen en werden voor elk ervan een beschrijving van het stuk, een begindatum van de bewaargeving - indien die al bekend was - en eventueel een toestandsopgave uit 1976 vermeld. Daarnaast vermeldde men de in 2001 gedane demarches. Die demarches bestonden meestal alleen uit het versturen van een brief aan de bewaarnemers. Op basis van het antwoord op die brief kon bevestigd of ontkend worden dat het stuk in bewaargeving was, dat het gestolen was of verloren was gegaan. In sommige gevallen werd een nieuwe overeenkomst ondertekend en de verzekeringswaarde herzien. Naar aanleiding daarvan werden sommige in bewaring gegeven stukken aan de musea teruggegeven. Er werden echter geen stappen ondernomen voor de brieven die onbeantwoord zijn gebleven. Er is toen geen enkele effectieve inventarisverificatie gebeurd. Sindsdien werd die lijst niet meer bijgestuurd.

1. Vindt de minister het aanvaardbaar dat de laatste - en dan nog onvolledige - inventarisverificaties drieŽndertig jaar geleden zijn gebeurd?

2. Hoeveel brieven werden in het kader van die demarches verzonden? Hoeveel werden niet beantwoord?

3. Welke instanties of instellingen hebben niet geantwoord?

4. Van hoeveel stukken werd beweerd dat ze verloren gegaan of gestolen waren? Werd in die gevallen telkens een onderzoek ingesteld?

5. Welke stappen heeft zij ondernomen om de verantwoordelijke bewaarnemers een sanctie op te leggen en eventueel een schadevergoeding te doen betalen? In hoeveel gevallen volgde er effectief een sanctie? Hoeveel schadevergoedingen werden effectief betaald en om welk totaalbedrag ging het?

6. Welke maatregelen heeft zij genomen om zoveel mogelijk van de in bewaring gegeven stukken te recupereren?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :
Tekst nog niet beschikbaar.