BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6303

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Algemene inventaris - Afwezigheid - Maatregelen
________
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
zaakregister
________
11/12/2009Verzending vraag
20/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6303 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Afgezien van de verplichting om inventarissen bij te houden met daarin de algemeen geldende minimale vermeldingen, zoals bepaald in de oorspronkelijke reglementering, bestaan er voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) geen precieze regels of richtlijnen die het bijhouden van de inventarissen omkaderen. De reglementering in verband met de KMKG maakt enkel gewag van het bijhouden van de inventarissen, in tegenstelling tot andere reglementeringen waarin (bijna) altijd ook sprake is van het bijhouden van een algemene inventaris. Het ontbreken van een algemene inventaris is niet in overeenstemming met de minimumnormen inzake goed beheer en kan aanleiding geven tot misbruiken.

Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om ook bij de KMKG, zoals bij de meeste andere musea, een algemene inventaris te laten aanleggen? Welk tijdschema werd daarvoor vooropgesteld? Welk budget werd daarvoor uitgetrokken?

Antwoord ontvangen op 20 januari 2010 :

Zoals in mijn antwoord op de vraag nr. 4-6300 vermeld wat betreft de algemene inventaris zijn de nieuwe regels van kracht bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) sinds september 2009.