BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6302

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Vacante functies - Onvolledige invulling
________
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
overheidsapparaat
ambtenaar
________
11/12/2009Verzending vraag
12/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6302 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De musea die deel uitmaken van de overkoepelende Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis zijn georganiseerd in vier departementen: oudheid, kunstnijverheid, nationale archeologie en niet-Europese beschavingen en muziekinstrumenten. De departementen zijn georganiseerd in tien afdelingen op basis van de aard van hun collecties of volgens een thema.

Op beide niveaus lijkt er echter iets mis te lopen met de omkadering. Elk departement wordt geleid door een departementshoofd, maar slechts twee van de vier departementshoofden zijn op post. En departementshoofd vervult in de praktijk niet langer de functies die aan zijn post zijn verbonden en n plaats is vacant.

De afdelingen worden beheerd door afdelingshoofden, maar vorig jaar waren slechts vijf van de tien posten ingevuld. Drie werden ad interim waargenomen en twee posten stonden open. Elke collectie wordt beheerd door een conservator of door een collectiebeheerder. Ook hier zijn er echter verschillende collecties waarvoor er momenteel geen vaste conservator is en die dus tijdelijk door andere conservators beheerd moeten worden.

1. Waar is de onvolledige invulling van deze functies aan te wijten? Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om dit probleem op te lossen?

2. Hoeveel departementshoofden en hoeveel afdelingshoofden zijn momenteel effectief op post? Hoeveel departementen en hoeveel afdelingen worden ad interim waargenomen en hoeveel posten zijn vacant? Voor hoeveel collecties is er momenteel geen vaste conservator?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

1. en 2. In het personeelskader van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) was voorzien in vier departementshoofden en tien afdelingshoofden. Op dit ogenblik blijven er twee vastbenoemde departementshoofden en één waarnemend departementshoofd over alsook vier afdelingshoofden, waarvan er drie ad interim zijn aangewezen.

In het personeelsplan voor 2010 is de indienstneming gepland van twee operationeel directeurs ("Ondersteuning" en Muziekinstrumentenmuseum) en is in twee betrekkingen van conservator voorzien (voor de collecties "Egypte" en "Verre Oosten").