BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6298

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Afzonderlijke inventarissen - Controle
________
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
zaakregister
kunstvoorwerp
________
11/12/2009Verzending vraag
12/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6298 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor alle collecties van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis bestaat een afzonderlijke inventaris, met uitzondering van enkele collecties waarvan de inventaris kan bestaan uit een register van de schenker. Die afzonderlijke inventarissen vormen momenteel de meest betrouwbare informatiebron over de staat van de collecties. Er is echter geen enkel reglement van toepassing voor alle collecties wat het bijhouden van deze afzonderlijke inventarissen betreft. De afzonderlijke inventarissen bestaan uit papieren fiches van eenzelfde formaat, soms geïllustreerd met foto's. Niet alle inventarissen zijn echter volledig. In heel wat collecties zijn er voorwerpen die geen inventarisnummer dragen.

In de meeste gevallen bestaat er slechts één exemplaar van die inventarissen. Dat wordt meestal bewaard in slecht beveiligde lokalen, zoals het kantoor van de conservator of het secretariaat van het departement. Het feit dat ze bestaan uit losse fiches verhoogt het risico op verlies of manipulatie. Sommige conservators hebben naast de papieren inventaris ook een computerinventaris aangelegd. Op die manier is er tenminste een reserve- en controlesysteem. In sommige gevallen bestaat er echter alleen een inventaris op computer. Dat houdt grote risico 's in. Het beheer van die inventarissen behoort bovendien tot de exclusieve bevoegdheid van de collectietitularissen. De verwerving, het inschrijven in de inventaris, het beheer en de materiële conservatie van het stuk gebeuren dus door dezelfde persoon. Er is geen enkele interne of externe controle op het bijhouden van de afzonderlijke inventarissen door de conservator. Dat kan aanleiding geven tot ernstige misbruiken.

1. Werd er intussen al een reglementair kader uitgewerkt voor die inventarissen per collectie?

2. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om voor elke collectie een volledige inventaris te laten opstellen?

3. Welke maatregelen werden reeds genomen om de inventarissen veilig te bewaren en om in een reserve-exemplaar (op papier of digitaal) te voorzien?

4. Werd er al een systeem van interne en/of externe controles ingevoerd? Zo neen, wordt zo'n systeem dan voorbereid?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) hebben tijdens de laatste vijf jaar drieënveertig personeelsleden ( = vijfendertig voltijds equivalenten) verloren. Bovendien worden de met pensioen gegane conservatoren (twee in 2009 en vier in 2010) niet vervangen. Door dat personeelstekort is het niet gemakkelijk de problemen op te lossen met betrekking tot de inventarissen. De aan de gang zijnde herstructureringen van de Federale Wetenschappelijke Instellingen, die ik momenteel verder uitvoer, moeten leiden tot een efficiënt personeelsbeheer in deze instellingen zodat deze vitale taken worden opgenomen.

1. De KMKG hebben een charter met de "Rechten en Plichten van de Conservatoren" opgesteld. Alle conservatoren hebben dat document voor goedkeuring ondertekend.

2. De KMKG hebben onder mijn impuls voor 2010 een toelage ontvangen ten belope van 551 020 euro voor de digitalisering van de collecties.

3 en 4. Ik dring er bij de verantwoordelijken van de KMKG op aan om een absolute prioriteit te geven aan deze twee vragen en, indien nodig, over te gaan tot een interne reaffectatie van personeelsleden om deze taken bij hoogdringendheid uit te voeren.