BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
11 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6297

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Bewaargevingen - Ontbreken van een wettelijke norm - Ontbreken van een volledig register
________
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
museum
kunstvoorwerp
zaakregister
________
11/12/2009Verzending vraag
12/1/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6297 d.d. 11 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) bestaat er geen wettelijke norm die de bewaargevingen bij andere instellingen regelt. Die bewaargevingen behoren tot de bevoegdheid van het dagelijks beheer van de algemene directie. Er is geen beheerder die instaat voor alle bewaargevingen door de musea. Sommige conservators volgen zelf de bewaargevingen voor de eigen collectie op. Er bestaat geen enkel exhaustief en geactualiseerd register van de werken die, soms tientallen jaren geleden al, door de musea in bewaring zijn gegeven. Bovendien werd niet voor alle bewaargevingen in het verleden een dossier opgemaakt en niet alle bewaargevingdossiers werden bewaard. Daardoor zijn sommige bewaargevingen niet eens gekend.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om een wettelijke norm vast te leggen voor de bewaargevingen door de KMKG? Wordt hierin dan bepaald dat één beheerder moet instaan voor alle bewaargevingen door de musea, of wordt de verantwoordelijkheid verdeeld? Zo ja, over welke personen?

2. Welke maatregelen heeft zij reeds genomen om een volledig zicht te krijgen op de kunstwerken die in het verleden door de KMKG in bewaring zijn gegeven?

Antwoord ontvangen op 12 januari 2010 :

Sinds de zomer van 2009 worden systematisch alle lijsten met de objecten die in langdurende bewaargeving zijn bij andere instellingen, gecentraliseerd bij het register van de Koninklijke Musea voor Kunst et Geschiedenis (KMKG).

Er wordt een lijst aangelegd waarop alle langdurende bruiklenen worden vermeld (plaats, benaming van de voorwerpen, de inventarisnummers)

De KMKG zijn begonnen met het terughalen van de objecten die niet door andere instellingen worden gebruikt in hun tentoonstellingsruimtes. Zo werden in november en december 2009 een aantal werken weer naar de KMKG gehaald. Zo ondermeer uit : Musée de Folklore Tournai (zevenentwingtig objecten), Musée Ducal Bouillon (zes objecten), Sportimonium (een object), Cour des Comptes européennes Luxembourg (een object). In voorbereiding zijn ondermeer Gemeentehuis Woluwe (zes objecten), ministerie Buitenlandse Zaken (eenentwintig objecten), Mercator Oostende (zes objecten).

Voor de langdurende bruiklenen uit het verleden wordt nu systematisch een contract opgesteld dat door beide partijen wordt ondertekend. Zo werden in november en december 2009 contracten opgesteld met of voorgesteld aan volgende instellingen : Provinciedomein Bokrijk, Sportimonium Hofstade-Zemst, Musée du Papier Malmédy, Koninklijk Paleis Brussel, Musée Gaumais Virton, Heemkring Huizingouw Zingem, Druivenmuseum Overijse. In voorbereiding zijn ondermeer contracten met Erasmushuis te Anderlecht, Algemeen Rijksarchief Brussel, ministerie Buitenlandse Zaken.

Voor de objecten die verder in langdurende bruikleen worden gegeven, wordt er nu systematisch een schriftelijke overeenkomst opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend.