BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
7 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5148

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie
________
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie
________
7/12/2009 Verzending vraag
19/3/2010 Rappel
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2839
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5148 d.d. 7 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel bedroegen, in 2007, 1 180 701,23 euro. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1285. Tevens bezorgde hij me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom ? Zo ja, op welke begrotingsposten ?

3. Hoever staat het met de renovatie van het justitiepaleis in Brussel ? Welke werken worden momenteel aangepakt, welke zijn in de pipeline ?

4. Wat zijn de conclusies van de experten die planning en timing van de renovatie mee zullen bepalen ?

5. Wanneer schatten zijn diensten dat het justitiepaleis in Brussel uit de steigers kan komen ?