BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
1 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5141

de Lieve Van Ermen (LDD)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Transvetten - Substituut voor verzadigde vetten - Verplichte verlaging in de voedingssector
________
consumptievet
levensmiddelenindustrie
horecabedrijf
organisch zuur
hart- en vaatziekte
________
1/12/2009Verzending vraag
7/12/2009Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5140
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5141 d.d. 1 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Transvetten worden in de voedingsindustrie al geruime tijd gebruikt als substituut voor verzadigde vetten in onder andere gebakken of gefrituurd voedsel, dressings en margarine. De transvetten hebben het voordeel langer te bewaren dan de alternatieven.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie (VIG) vindt dat de Belgische overheid het voorbeeld van New York moet volgen en op enkele grammen na het gebruik van transvetten in restaurants moet verbieden. Transvetten doen de slechte cholesterol toenemen en er is ook al aangetoond dat er een duidelijk verband is met cardiovasculaire problemen.

Een studie gepubliceerd in het New England Journal of Medicine beschrijft uitvoerig de fysiologische effecten van de transvetten. Uit een vergelijking tussen het verbruik van transvetten en dat van cisvetten of verzadigde vetten met evenveel calorieŽn blijkt dat het verbruik van transvetten de LDL cholesterol verhoogt, de HDL cholesterol verlaagt en uiteraard de verhouding tussen de totaalcholesterol en de HDL-cholesterol verhoogt. Dat zijn de drie voorspellende parameters voor het risico op een coronaire hartziekte. Het vervangen van de kunstmatige transvetten door gezondere onverzadigde vetten kan 12 tot 22 % hartinfarcten en overlijdens door coronaire hartziekten helpen voorkomen. Transvetten stimuleren naast het effect op lipiden ook de ontsteking van de vaatwanden. Bij de vrouw wordt een grotere consumptie van transvetten gecorreleerd met een verhoogde activiteit van de tumornecrosefactor. Het extra verbruik van 2 % transvetten gaat gepaard met een significante stijging van 23 % van de incidentie van cardiovasculaire ziekten.

Het schrappen van de industriŽle transvetten zou in de Verenigde Staten jaarlijks tussen 72.000 en 228.000 cardiovasculaire ziekten helpen voorkomen.

Een andere studie in het New England Journal of Medicine stelt dat producten met transvetten niet goedkoper zijn dan producten die er geen bevatten en dat die transvetten vervangen kunnen worden door een mengsel van verzadigde, enkelvoudig en meervoudig onverzadigde vetten.

Is de minister op de hoogte van die problematiek?

Wat stelt zij voor als oplossing voor het verlagen van transvetten in de Belgische voeding, aangezien het voordeel voor de volksgezondheid niet gering is?

Ziet zij naast de oplossing van de verlaging van transvetten in restaurants ook een veralgemeende verlaging in de voedingssector?

Antwoord ontvangen op 7 december 2009 :

Ik geef aan het geachte lid aan dat die vraag niet tot mijn bevoegdheden behoort maar tot de bevoegdheden van mijn collega, de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.