Lieve Van Ermen - LDD
 
Geboren te Borgerhout op 30 mei 1948

Doctor in de genees, heel- en verloskunde (KULeuven)
Gediplomeerde in de bedrijfsgeneeskunde (KULeuven)

Cardiologe

Sinds 1992 : lid van het Verbond der Vlaamse Academici - Taxandria
Sinds 1996 : lid van het comité van de Medical Women Association Belgium
Sinds 1998 : lid en sinds 2007 : ondervoorzitter van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de cardiologie
2000-2006 : gemeenteraadslid (Kalmthout)
2001-2006 : lid van de raad van beheer van Cipal
2001-2006 : lid van de raad van beheer van het Arboretum Kalmthout vzw
Sinds 2002 : penningmeester van het Verbond der Belgische Beroepsverenigingen van Geneesheren-Specialisten (VBS) - Afdeling cardiologie
2003-2005 : lid van de raad van beheer van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE)
2003-2004 : voorzitter van de Medical Women Association Belgium
2007-2010 : senator rechtstreeks gekozen door het Nederlandse kiescollege
2009 - ? : gemeenteraadslid (Kalmthout)


 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2007-2010      
Wetgevend werk
Legislatuur 2007-2010      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2007-2010      
Mondelinge vragen
Legislatuur 2007-2010      
Vragen om uitleg
Legislatuur 2007-2010      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995