BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
19 november 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5031

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Culturele en wetenschappelijke instellingen - In bruikleen geven van onroerende goederen - Leden van het Koninklijk Hof
________
Koning en Koninklijke familie
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
________
19/11/2009Verzending vraag
25/11/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5737
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-5031 d.d. 19 november 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De voorbije jaren was er heel wat te doen over de teruggave van meubilair van het koninklijk paleis te Antwerpen dat was ontleend door prins Filip.

Kan de mininster me meedelen of het Koninklijk Hof of een van zijn leden roerende goederen in bruikleen heeft gekregen uit de verzamelingen van de culturele en wetenschappelijke instellingen van de Staat?

Zo ja, om welke goederen gaat het precies, voor welke termijnen en aan wie werden ze uitgeleend, waar bevinden ze zich precies, welke afspraken zijn daaromtrent gemaakt, welke controles worden uitgevoerd omtrent de staat van bewaring ervan en hoe zijn de de goederen verzekerd?