BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
12 maart 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-490

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Dubbele nationaliteit - Aantal inwoners - Evolutie
________
dubbele nationaliteit
bevolkingsstatistiek
________
12/3/2008Verzending vraag
19/3/2008Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-631
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-490 d.d. 12 maart 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vorige legislatuur diende Open VLD een wetsvoorstel in de Kamer van volksvertegenwoordigers (stuk, Kamer, 51-1653/001) tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit met betrekking tot de dubbele nationaliteit. In koninklijk besluit van 25 april 2007 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van artikel 386, 1º en 2º, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen (I) werd de uitvoering van de wet van 27 december 2006 met als Hoofdstuk III. – Wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit geregeld. Sinds 10 juni 2007 kunnen Belgen dus een dubbele nationaliteit dragen.

Vandaar mijn vragen aan de geachte minister:

1. Hoeveel inwoners met dubbele nationaliteit telde ons land in 2007? Zijn er cijfers van voor 2007 voorhanden? Is er sprake van een stijgende tendens in vergelijking met de voorbije jaren (2005, 2006)?

2. Hoeveel inwoners waren er met dubbele nationaliteit op 1 maart 2008?