BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
20 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-374

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Comité van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging
________
aankoopcomité
gemeente
onteigening
plaatselijke overheid
regionale overheid
onroerend eigendom
________
20/2/2008 Verzending vraag
19/3/2008 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-373
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-609
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-374 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Als een gemeentebestuur een gebouw wenst te kopen van de hogere overheid, dan moet die gemeente beschikken over een onteigeningsmachtiging van de regionale minister van Binnenlandse Aangelegenheden. Deze onteigeningsprocedure duurt lang en brengt heel veel administratief werk mee, zowel voor de gemeentelijke als de gewestelijke administratie en brengt voor de gemeente een aantal kosten mee (opmaak onteigeningsplan, organisatie openbaar onderzoek en dergelijke). Bovendien geeft deze procedure niet méér garantie op de juiste prijs. Anderzijds heeft de lange procedure meermaals tot gevolg gehad dat de goederen bij de uiteindelijke eigendomsoverdracht in veel slechtere staat zijn door leegstand en vandalisme.

Acht de geachte minister het nuttig om de procedure bij het Comité van aankoop te vereenvoudigen, opdat de lange wachttijd op de schattingsverslagen te verkleinen? Zo ja, in welke zin?