BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
25 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3682

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Rekenhof - Audit - Gebruik van tankkaarten - Ontbreken van een controlesysteem
________
ministerie
administratief toezicht
vergoedingen en onkosten
audit
Rekenhof (BelgiŽ)
financiŽle audit
________
25/6/2009Verzending vraag
28/7/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3682 d.d. 25 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het Rekenhof heeft bij de federale en programmatorische overheidsdiensten en de federale politie een audit uitgevoerd naar de uitgaven voor het gebruik van tankkaarten door leden van de beleidscellen, houders van managementfuncties en ambtenaren.

Daaruit bleek dat de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid tot dan toe geen formele controles uitvoerde op het gebruik van de tankkaarten. Het Rekenhof heeft bij de publicatie van het auditverslag een systeem van interne controle aanbevolen, dat geÔnspireerd is op het systeem dat de Federale Overheidsdienst (FOD) Defensie toepast.

1.Waarom werden er geen controles uitgevoerd?

2.Hoeveel tankkaarten zijn bij de POD Wetenschapsbeleid in gebruik? Voor hoeveel personen en hoeveel voertuigen? Voor welk bedrag werd er het voorbije jaar met die kaarten getankt?

3.Heeft de geachte minister reeds maatregelen genomen om het door het Rekenhof aanbevolen systeem van interne controle ook in de POD Wetenschapsbeleid toe te passen?

Antwoord ontvangen op 28 juli 2009 :

1. In 2008 werden de hoeveelheden van tank gecontroleerd via een logistiek systeem die bij het Federaal Wetenschapsbeleid in november 2008 werd ingesteld. Er werden geen onregelmatigheden vastgesteld.

2. Er zijn bij het Federaal Wetenschapsbeleid zeven voertuigen en negen tankkaarten Total die ter beschikking staan van de negen gebruikers. De tankkosten bedragen 16 919,84 euro.

3. Sinds november 2008 treedt een nieuwe reglementering bij het Federaal Wetenschapsbeleid in werking. Het betreft de voorwaarden van ontvangst, gebruik en teruggave van de tankkaarten. Iedere chauffeur beschikt over een tankkaart Total. Bij elke tankbeurt moeten systematisch volgende parameters worden ingevoerd: de geheime code van de kaartgebruiker; de kilometerstand en de nummerplaat van de gebruikte wagen. Elk bewijs van een tankbeurt moet onmiddellijk worden overhandigd ter invoering in het logistieke systeem. Die bewijzen worden bij de dienst Logistieke voorzieningen bewaard. Zo er een onregelmatigheid wordt vastgesteld, wordt de houder van de kaart verzocht een verklaring af te leggen of de zaak te regulariseren. Na controle door de dienst Logistieke voorzieningen wordt de factuur bezorgd aan de dienst Budget en Controle voor boekhoudkundige registratie. Niet-uitgedeelde kaarten worden in een afgesloten kast bewaard. Bij verlies, verkeerd gebruik of diefstal wordt de betrokken kaart onmiddellijk geblokkeerd.