BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
23 juni 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3614

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Fonds voor de welvaart der zelfstandigen - Beheer als een afzonderlijk Fonds - Maatregelen
________
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
zelfstandig beroep
begrotingsfonds
________
23/6/2009Verzending vraag
30/7/2009Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3613
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3614 d.d. 23 juni 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door het gebrek aan duidelijke wettelijke bepalingen voor het Welvaartsfonds, beschouwt het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ) dit Fonds in de praktijk als een boekhoudkundige reserve. De financiŽle middelen worden beheerd samen met de andere financiŽle activa van het sociaal statuut. De geachte minister heeft dit tegenover het Rekenhof expliciet toegegeven.

Alleen als het RSVZ het Welvaartsfonds afzonderlijk beheert en de middelen ervan ook afzonderlijk belegt, kan de beleggingsopbrengst van het Welvaartsfonds worden vastgesteld en bij de middelen van het Fonds worden gevoegd. Ondanks de onduidelijkheid in de wettelijke bepalingen wat betreft de organisatie en het beheer van het Welvaartsfonds, oordeelt het Rekenhof dat het Welvaartsfonds als een afzonderlijk fonds moet worden beheerd. Dit impliceert dat het RSVZ de middelen moet beheren op een afzonderlijke financiŽle rekening en de intresten uit de belegging ervan eveneens in het Fonds moet storten.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om het Welvaartsfonds als een afzonderlijk fonds te laten beheren, met een afzonderlijke financiŽle rekening? Wanneer wordt deze wijziging van kracht?

Antwoord ontvangen op 30 juli 2009 :

In antwoord op uw vraag, deel ik u mee dat ik aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) de opdracht gegeven heb te onderzoeken welke wijzigingen aangebracht moeten worden aan de in artikel 253 van de programmawet van 27 december 2006 voorziene wettelijke bepalingen, om zo tegemoet te komen aan de opmerkingen die het Rekenhof maakte in zijn audit over de fondsen van de sociale zekerheid.