BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 april 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3306

de Jurgen Ceder (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Nationale Dienst voor congressen - Reservefonds
________
ministerie
boekhoudkundige reserve
overheidsbedrijf
privatisering
overheidsadministratie
federale wetenschappelijke en culturele instellingen
culturele manifestatie
openbaar gebouw
________
9/4/2009Verzending vraag
14/5/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3306 d.d. 9 april 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het toegelaten maximum van het reservefonds van de Nationale Dienst voor congressen (NDC) werd in de loop van de dienstjaren 2000-2005 voortdurend overschreden (met nagenoeg 300.000 euro op 31 december 2005). Aangezien er geen reglementaire bepaling is die zegt wat er met de winsten moet gebeuren eens het toegelaten maximum van het reservefonds is bereikt, is de NDC jaar na jaar geld in het reservefonds blijven storten zonder dat de toezichthoudende overheid ingreep.

Waaraan was de passiviteit van de toezichthoudende overheid te wijten ?

Heeft de Minister intussen reeds maatregelen genomen om deze absurde situatie recht te trekken ?

Welke bestemming zal er aan het geld uit dit reservefonds gegeven worden ?

Antwoord ontvangen op 14 mei 2009 :

Het is inderdaad zo dat de omvang van het reservefonds hoger is dan wat reglementair voorzien is. Dit is te wijten aan het feit dat binnen de staatsdienst met afzonderlijk beheer Nationale Dienst voor Congressen (NDC), in het kader van de belangrijke renovatiewerken die aan de gebouwen van het Paleis voor Congressen werden uitgevoerd, aanzienlijke reserves dienden te worden aangelegd ten einde te kunnen instaan voor de verdere uitbating na heropening. Op het ogenblik dat de werken werden aangevangen, was het immers nog de bedoeling dat de NDC terug zou instaan voor de uitbating.

Ondertussen werd een nieuwe opgerichte naamloze vennootschap belast met de uitbating van het gerenoveerde congressenpaleis. Om die reden zullen de bestaande reserves van de NDC terug gestort worden in de Schatkist. Gezien het federale Wetenschapsbeleid bevoegd is gebleven voor een gebouw van het Congressenpaleis dat niet werd geïntegreerd in de NV, met name het gebouw van de Dynastie, zou ik voorstellen om de opgebouwde reserves aan te wenden voor het opnieuw ingebruik stellen van dit gebouw, zodanig dat dit een belangrijke rol kan vervullen in de culturele en wetenschappelijke activiteiten die op de Kunstberg worden ontplooid.