BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2895

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Binnenlandse Zaken
________
Verkeersongevallen - E 313 - Evolutie - Vergelijking met andere autowegen
________
ongeval bij het vervoer
gerechtelijke vervolging
verkeersveiligheid
slachtoffer
politie
________
28/1/2009 Verzending vraag
22/4/2009 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2896
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2895 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op mijn schriftelijke vraag nr. 4-37 antwoordde de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken dat er op de volledige snelweg E 313 in 2006 in totaal 276 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 11 doden, 71 zwaar- en 376 lichtgewonden te betreuren vielen.

Tijdens de eerste acht maanden van 2007 gebeurden er 145 verkeersongevallen met lichamelijk letsel, waarbij 6 doden, 39 zwaar- en 191 lichtgewonden te betreuren vielen.

Ook nu nog steeds, mede omdat de E 313 slechts over twee rijstroken beschikt in elke richting, zijn er ongevallen die ook voor de nodige files zorgen. En dat terwijl deze autoweg maar liefst 64 000 voertuigen per dag verwerkt.

Vandaar mijn vragen :

1. Zijn er cijfers beschikbaar (opgesplitst in ongevallen met en zonder gekwetsten) over het aantal processen-verbaal van ongevallen die op de E 313 in 2008 en 2007 gebeurden ?

2. Welke evolutie stelt u vast in de statistieken ?

3. Kunt u deze ongevallencijfers vergelijken met andere autowegen in het land ? Wat is de verhouding van het aantal ongevallen op de E 313 ten opzichte van andere autowegen ? Met andere woorden, is de E 313 een zwart punt (met significant meer ongevallen dan elders) of valt het allemaal nogal mee ?

Antwoord ontvangen op 22 april 2009 :

De aangehaalde problematiek behoort tot de bevoegdheid van de Staatssecretaris voor Mobiliteit.