BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2888

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden - GeÔnde bedragen - Uitgekeerde bedragen - Ruimte tot vergoeding van mensen die illegaal in het land verblijven
________
slachtofferhulp
vergoeding
officiŽle statistiek
slachtoffer
illegale migratie
________
28/1/2009 Verzending vraag
20/3/2009 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2887
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2888 d.d. 28 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 1985 werd de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden opgericht. De Commissie keert schadevergoedingen tot 62 000 euro uit aan slachtoffers indien de daders ongekend of onvermogend zijn. In de pers lees ik dat in 2007 12,5 miljoen euro werd uitbetaald terwijl de Commissie 15,7 miljoen euro verkreeg. Veroordeelden, illegaal of legaal in het land, dienen immers 137,5 euro in het Fonds voor slachtofferhulp te storten. Voor drie kwart van de 1 525 dossiers werd er in 2007 uitbetaald. In 2008 werd 10,3 miljoen euro uitbetaald terwijl men 15 miljoen euro inde.

Vandaar mijn vragen :

1. Kan de geachte minister mij gedetailleerde cijfers geven van het totale geÔnde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden tussen 1985 en 2009, opgesplitst per jaar ?

2. Kan hij mij gedetailleerde cijfers geven van het totale uitbetaalde bedrag van de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden tussen 1985 en 2009, opgesplitst per jaar ?

3. Kan hij mij gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers dat de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in deze jaren behandelde, opgedeeld per jaar tussen 1985 en 2009 ?

4. Kan hij mij gedetailleerde cijfers geven over het aantal dossiers waarbij er werd overgegaan tot een uitkering door de Commissie voor financiŽle hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden in deze jaren, opgedeeld per jaar tussen 1985 en 2009 ? In hoeveel procent van de dossiers werd effectief een uitkering toegekend ?

5. In hoeveel gevallen werd er geen uitkering toegekend, en om welke reden is dat dan meestal (onvolledig dossier, niet voldoen aan enkele voorwaarden, Ö) ?

6. Wat wordt er met het overtollige geld gedaan ?

7. Meent hij dat er voldoende financiŽle ruimte is voor deze commissie om ook slachtoffers die illegaal in het land zijn te vergoeden ?

Antwoord ontvangen op 20 maart 2009 :

1. De gerealiseerde ontvangsten (in 1000 euro) zien er als volgt uit:

1988 : 944,3

1989 : 1 565,3

1990 : 1 357,1

1991 : 1 523,3

1992 : 1 561,7

1993 : 1 675,6

1994 : 3 458,0

1995 : 4 621,2

1996 : 5 639,8

1997 : 5 460,0

1998 : 5 671,2

1999 : 5 699,1

2000 : 5 622,0

2001 : 6 161,6

2002 : 6 041,6

2003 : 6 590,8

2004 : 7 336,8

2005 : 7 897,9

2006 : 12 827,7

2007 : 15 737,5

2008 (raming) : 16 792,0

2. De totale toegekende bedragen zijn de volgende (in miljoen euro):

1988 : 0,02

1989 : 0,14

1990 : 0,30

1991 : 0,33

1992 : 0,72

1993 : 0,79

1994 : 1,33

1995 : 1,23

1996 : 1,50

1997 : 1,29

1998 : 2,38

1999 : 4,18

2000 : 6,31

2001 : 5,17

2002 : 7,77

2003 : 10,5

2004 : 10,9

2005 : 10,6

2006 : 10,5

2007 : 12,5

2008 : 10,3

In de loop van 2009 zal de kaap van 100 miljoen euro overschreden worden.

3. Volgend aantal verzoekschriften werd ingeleid bij de Commissie:

1987 : 26

1988 : 54

1989 : 67

1990 : 77

1991 : 92

1992 : 108

1993 : 138

1994 : 193

1995 : 195

1996 : 269

1997 : 391

1998 : 873

1999 : 715

2000 : 740

2001 : 645

2002 : 804

2003 : 900

2004 : 1 298

2005 : 1 191

2006 : 1 312

2007 : 1 197

2008 : 1 237

4. Volgende percentages aan positieve beslissingen werden genomen (het betreft beslissingen genomen in dossiers ingediend in een bepaald jaar en die ondertussen werden afgehandeld):

1987 : 47,22

1988 : 46,38

1989 : 41,38

1990 : 55,88

1991 : 58,97

1992 : 57,62

1993 : 61,46

1994 : 60,25

1995 : 70,16

1996 : 65,17

1997 : 71,02

1998 : 70,14

1999 : 72,13

2000 : 79,27

2001 : 74,28

2002 : 75,64

2003 : 74,65

2004 : 67,20

2005 : 70,36

2006 : 66,58

2007 : 62,82

2008 : 63,30

5. Het verschil tussen de percentages vermeld in antwoord 4 en 100 % levert de percentages van de dossiers op waarin geen uitkering werd toegekend.

De redenen tot weigering waren divers:

- het verzoek werd laattijdig ingediend;

- de gevraagde hulp lag beneden de minimumdrempel van 500 euro;

- er was geen sprake van een opzettelijke gewelddaad;

- er ontbrak een burgerlijke partijstelling;

- verzoeker was geen slachtoffer in de zin van de wet;

- de feiten waren niet bewezen;

- de schade was niet bewezen;

- de verzoeker werd vergoed via andere kanalen (dader, verzekering,…).

6. Het "overtollige" geld blijft gewoon in de algemene middelen van de Schatkist. Boekhoudkundig staan ze op het Fonds maar fysiek zit het geld in de Schatkist en komt het geld het netto-financieringssaldo ten goede.

7. Zie de opmerking in het begeleidend schrijven.