BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
22 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2840

de Martine Taelman (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie
________
openbaar gebouw
Regie der Gebouwen
onderhoud
ministerie
________
22/1/2009 Verzending vraag
3/9/2009 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2839
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2840 d.d. 22 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel bedroegen, in 2007, 1 180 701,23 euro. Dat antwoordde de geachte minister op mijn schriftelijke vraag nr. 4-1285. Tevens bezorgde hij me een gedetailleerde tabel rond de elektriciteitskosten, onderhoudskosten en dergelijke.

Om vergelijking met 2007 mogelijk te maken, en de impact van de stijgende energieprijzen in 2008 op het budget rond onze gerechtsgebouwen in te schatten, wenste ik volgende vragen te stellen :

1. Hoeveel geld betaalde onze Schatkist aan onderhoudskosten van het gerechtsgebouw in Brussel in 2008 ? Kan de geachte minister de cijfers uitsplitsen per soort onderhoud (elektrische installaties, reinigen gevels en daken, reinigen binnenkant van het gebouw, onderhoud tuin, ...) ?

2. Zijn deze cijfers in verhouding met de vorige jaren ? Wordt er meer uitgegeven en waarom ? Zo ja, op welke begrotingsposten ?

3. Hoever staat het met de renovatie van het justitiepaleis in Brussel ? Welke werken worden momenteel aangepakt, welke zijn in de pipeline ?

4. Wat zijn de conclusies van de experten die planning en timing van de renovatie mee zullen bepalen ?

5. Wanneer schatten zijn diensten dat het justitiepaleis in Brussel uit de steigers kan komen ?

Antwoord ontvangen op 3 september 2009 :

1. De in 2008 gefactureerde onderhoudskosten beliepen in totaal, loonkosten onderhoud lokalen inbegrepen, 1 999 451,65 euro.

In bijgevoegde tabel vindt u een gedetailleerde opgave van de verschillende over de jaren 2007 en 2008 vereffende kosten.

2. De cijfers liggen grotendeels in de lijn met de vorige jaren.

In de loop van 2008 werd wel beduidend meer betaald voor het gasverbruik, anderzijds daalden de kosten voor het elektriciteitsverbruik

3. - 5. In dit verband dien ik U door te verwijzen naar mijn collega, bevoegd voor de regie der gebouwen

GERECHTSGEBOUW POELAERTPLEIN 1 BRUSSEL

ONDERHOUIDSCONTRACTEN

CONTRACT TYPE

FIRMA

STARTDATUM

DUUR VAN HET CONTRACT

JAARLIJKSE GERAAMDE KOSTPRIJS

Betaald 2007

BETAALD IN 2008:


verzekering kunstwerken

assurances tous risques (œuvres d'art)

SMAP

1/03/1999

10 jaar / 10 Ans

1 800,70 €

2 102,31 €
huur containers

locations des containeurs

BRUXELLES PROPRETE

5/07/2007

jaarlijks / Annuel

23 646,48 €

23 999,04 €
ongediertebestrijding

désinsectation

C'EST PAS BËTE SA

12/07/2005

jaarlijks / Annuel

3 834,48 €

5 103,16 €
huur brandblussers

extincteurs (location)

SICLI SA (161 extincteurs)

1/01/2001

jaarlijks / Annuel

3.666,39 €

8 374,39 €

8 903,30 €
onderhoud rotatief klassement

fichier rotative (entretien)

MAGISTER

1/03/1988

10 jaar / 10 Ans

1.393,58 €

2 944,55 €

3 034,59 €
onderhoud rotatief klassement

fichier rotative (entretien)

KARDEX

1/05/1990

10 jaar / 10 Ans

4.726,76 €

5 710,40 €

8 .081,94 €
liftonderhoud

entretien des ascenseurs

THYSSEN SA

1/10/1986

5 jaar / 5 Ans

8.581,28 €

11 001,70 €

14 105,27 €
liftonderhoud

entretien des ascenseurs

THIERY SA + KONE

17/01/1991

jaarlijks / Annuel

5.347,28 €

10 696,50 €

21 011,02 €
liftonderhoud

entretien des ascenseurs

NV SCHINDLER

1/03/2001

jaarlijks / Annuel

101.936,29 €

108 680,29 €

84 915,77 €
liftonderhoud

entretien des ascenseurs

TECHNILIFT

6/09/2007

jaarlijks / Annuel

803,96 €

1 403,02 €

3 258,29 €
personenzoeksysteem

système de recherche de personnes

ERICSSON

1/09/1998

?

3.442,05 €

5 216,56 €

5 769,07 €
subtotaal / subtotal


183 309,07 €

180 283,76 €
Uitgaven zonder onderhoudscontract

Dépenses sans contrat d'entretien


2007

2008
aankoop onderhoudsproducten en materieel

achat de produits d'entretien97 482,22 €

102 736,89 €
bewaking


sécurité
48 592,24 €

36 434,04 €
elektriciteitsverbruik


consommation d'électricité295 678,21 €

292 094,91 €
gasverbruik


consommation de gaz189 162,70 €

281 418,39 €
onderhoud installaties brandveiligheid

entretien de l'installation d'incendie


7 421,35 €

7 964,05 €
huur en onderhoud roerende goederen

location et frais de bien mobiliers


140 081,19 €

153 908,41 €
kosten wasserij


frais de blanchisserie6 458,90 €

19 396,26 €
onderhoud elektrische installaties

entretien des installations électriques


23 331,89 €

34 660,20 €
onderhoud installaties verwarming

entretien des installations de chauffage


10 799,51 €

18 567,45 €
onderhoud meubilair en materieel

entretien mobilier et materiel1 649,74 €

3 746,15 €
loonkosten onderhoud lokalen


coûts salariaux entretien

616 664,16 €

684 609,68 €
reinigen ruiten


nettoyage vitres
36 889,88 €

37 605,54 €
schoonmaak lokalen


entretien des locaux
18 068,77 €

15 453,66 €
waterverbruik


consommation d'eau
59 809,24 €

53 906,45 €
werken en verscheidene leveringen

travaux et fournitures diverses61 966,32 €

76 665,81 €
subtotaal / subtotal


1 614 056,32

1 819 167,89

totaal / total

1 797 365,39

1 999 451,65