BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2595

de Louis Ide (Onafhankelijke)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) - Dierenwelzijn - Controles - Regionale opsplitsing
________
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
welzijn van dieren
dierenbescherming
gezondheidsinspectie
veterinaire inspectie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
12/1/2009Verzending vraag
3/2/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2193
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2595 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Jaarverslag 2007 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) lezen we op bladzijden 156 en 157 enkele cijfers over de controles die uitgevoerd worden door het FAVV, in opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Om deze cijfers verder te kunnen doorgronden, had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vraag :

Kan zij de cijfers op bladzijde 157 in verband met het dierenwelzijn regionaal opsplitsen (Vlaanderen, WalloniŽ, Brussel) ?

Antwoord ontvangen op 3 februari 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid het volgende te antwoorden :

Inspections bien-être animal - Inspecties dierenwelzijn

Scope

Région - Regio

Inspections - Inspecties

Favorable - Gunstig

Favorable avec remarques - Gunstig met opmerkingen

Défavorable - Niet gunstig

Bien-être animal -Dierenwelzijn

Flandre - Vlaanderen

72%

82%

17%

1%


Bruxelles - Brussel

0%

Néant/nul

Néant/nul

Néant/nul


Wallonie - Wallonië

28%

84%

15%

1%