BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2582

de Christine Defraigne (MR)

aan de minister van Justitie
________
Vrijheidsbenemende straf - Uitvoering - Elektronisch toezicht - Aantal - Follow-up - Justitieassistenten - Aantal
________
voltrekking van de straf
gevangenisstraf
vervangende straf
officiële statistiek
________
12/1/2009Verzending vraag
4/5/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2135
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2582 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Frans)

Het was de bedoeling van de regering om tegen einde 2007 duizend veroordeelden onder elektronisch toezicht te plaatsen.

Om onder meer de follow-up van dat elektronisch toezicht te verzekeren, voorzag het plan “Personeel” van de FOD Justitie in de indienstneming van 118 justititieassistenten voor het jaar 2007 en 140 voor het jaar 2008.

Hoeveel veroordeelden zijn er op dit ogenblik die het systeem van de de elektronische enkelband als uitvoeringsmaatregel van een vrijheidsberovende straf kregen? Hoeveel van de in 2007 en 2008 geplande functies van justitieassistenten om de follow-up van die alternatieve maatregel te verzekeren, werden effectief ingevuld? Zijn er nog bijkomende indienstnemingen gepland?

Antwoord ontvangen op 4 mei 2009 :

Op 23 maart 2009 stonden 754 veroordeelden onder elektronisch toezicht (ET). Dit cijfer bevat ook de ET-mandaten die door de opdrachtgever zijn opgeschort.

Het is niet mogelijk om een exact cijfer te geven van het aantal personeelsleden dat gedurende één jaar instaat voor de omkadering van de ET-mandaten. Immers is het aan de directeur van het justitiehuis om zijn justitieassistenten in te zetten in functie van de capaciteiten en noden binnen zijn justitiehuis. Daardoor kan het aantal justitieassistenten dat instaat voor het elektronisch toezicht, sterk verschillen doorheen een jaar. Daarom kan slechts een momentopname worden gegeven.

Ter illustratie stonden, op datum van 26 januari 2009  ; 60,7 voltijdse equivalente justitieassistenten in voor de omkadering van de ET-mandaten.

Wat betreft de bijkomende aanwervingen, kan ik u meedelen dat de inspecteur van Financiën op 28 augustus 2008 en op 25 september 2008 een gunstig advies verleende ten aanzien van de opvulling van het kader van de justitiehuizen voorzien in het personeelsplan 2008. Op 23 maart 2009 waren 800 VTE justitieassistenten aanwezig, terwijl het personeelsplan 2009 het theoretische 855 VTE vooropstelde, een verschil van 55 VTE. Het personeelsplan 2009 is goedgekeurd door de inspecteur van Financien.