BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 december 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2112

de Freya Piryns (Groen!)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Personen met een handicap - Verdrag
________
gehandicapte
lichamelijk gehandicapte
integratie van gehandicapten
VN-conventie
ratificatie van een overeenkomst
kind
rechten van de mens
________
9/12/2008 Verzending vraag
5/1/2009 Dossier gesloten
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2113
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-2114
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2349
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2112 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Eind 2007 keurden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap goed. Dit verdrag zegt dat de mensenrechten ook uitdrukkelijk voor mensen met een handicap gelden. De filosofie hierachter is die van de inclusie: een handicap mag op zich geen reden zijn voor gelijk welke vorm van uitsluiting. Het kinderrechtencommissariaat drong al herhaaldelijk aan op een snelle ratificatie van het verdrag, en daarnaast op het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid met betrekking tot personen, en meer specifiek kinderen, met een handicap.

Graag stelde ik dan ook de volgende vragen :

1. Wat is de stand van zaken in de ratificatieprocedure van dit VN-Verdrag ?

2. En welke stappen zullen gezet worden in het uitwerken van een volwaardig inclusiebeleid voor personen - en meer specifiek minderjarigen met een handicap ?