BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
9 december 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2107

de Marie-Hélène Crombé-Berton (MR)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Kleine Waalse slachthuizen - Europese erkenning - Voortzetting van de activiteiten na 1 januari 2010
________
vleesindustrie
slachten van dieren
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
verordening (EU)
handelsvergunning
klein landbouwbedrijf
________
9/12/2008Verzending vraag
5/1/2009Dossier gesloten
________
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2585
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2107 d.d. 9 december 2008 : (Vraag gesteld in het Frans)

De kleine slachthuizen kunnen momenteel, op grond van een oude verordening, hun producten op de nationale markt verhandelen zonder houder te zijn van een Europese erkenning. Ten gevolge van verordening (EG) nr 2076/2005 van de Europese commissie van 5 december 2005 tot vaststelling van overgangsregelingen voor de uitvoering van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004, (EG) nr. 854/2004 en (EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004, moeten alle slachthuizen houder zijn van een Europese erkenning om hun activiteiten te mogen blijven uitoefenen.

De instellingen moeten dus beantwoorden aan nieuwe normen op het gebied van infrastructuur en zelfcontrole om in het bezit te komen van de kostbare erkenning die in België wordt uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Als ze zich niet kunnen aanpassen, zullen ze hun bedrijf moeten sluiten.

De infrastructuurnormen veroorzaken in het algemeen geen problemen voor de kleine slachthuizen, wat niet het geval is voor de zelfcontrole. De uitbaters van die kleine instellingen, meestal zelfstandigen, hebben immers niet de middelen om iemand in dienst te nemen die zich uitsluitend met die controles bezighoudt zoals in de grote slachthuizen meestal het geval is. Die zelfstandigen, meestal handarbeiders, zullen het ongetwijfeld heel moeilijk hebben om zich zonder hulp van derden te conformeren aan die verordeningen, die niet alleen wettelijke bepalingen bevatten, maar ook allerlei dagelijkse analyses opleggen van bijvoorbeeld de kwaliteit van het water of de karkassen. Ik herinner eraan dat de inspecteurs van het FAVV wel een beperkt advies kunnen verstrekken, maar niet gemachtigd zijn om de mensen die in de slachthuizen werken op te leiden. Als die ondernemers zichzelf uit de slag moeten trekken, zal dat overmijdelijk leiden tot de sluiting van talrijke kleine ondernemingen die werkgelegenheid bieden en een bijdrage leveren tot het voortbestaan van de veefokkerij op kleine schaal in Wallonië.

Is het in het licht van dat probleem niet raadzaam om via de vormingsinstellingen die afhangen van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie een praktische opleiding van ongeveer twintig uur te organiseren om die uitbaters voor te bereiden op de noodzakelijke aanpassingen?